Boeier Ludana

Deining rond een dame van hout - Klaas Smit

Op 26 juli 1892 kreeg scheepsbouwmeester Harmen Bernhard van de werf Het Jacht aan de Lijnbaansgracht 3o4a te Amsterdam de opdracht een boeierjacht te bouwen. In vier pagina's handgeschreven bestek stond heel precies omschreven hoe het jacht eruit moest zien. Op 25 februari 1893 gleed Fenna van de helling. Zij zou een roerig leven tegemoet gaan, ook al was dat op die dag nog volledig onbekend. Van Fenna werd zij Olga, Hludana en sinds 1921 draagt zij de naam Ludana. Bijna 20 eigenaren hebben haar vertroeteld, 60 jaar heeft zij in Engeland gewoond. verschillende keren was ze de ondergang nabij, maar steeds weer werd ze gered. Kwam ze eenmaal in het leven van een familie, dan liet ze je nooit meer los.
Deining rond een dame van hout vertelt het ontroerende, spannende, onwaarschijnlijke en mooie leven van de nu 125-jarige boeier Ludana en haar opvarenden.

Vooraf

Het is 2018 en precies 125 jaar geleden dat in 1893 de als voorlaatste gebouwde houten boeier Fenna - later omgedoopt tot Ludana - van de helling gleed bij scheepsbouwer Bernhard aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam. Bijna twintig eigenaren hebben de afgelopen 125 jaar voor haar gezorgd en haar soms zelfs vertroeteld. Ruim 50 jaar heeft zij in Engeland `gewoond'. Verschillende keren was ze de ondergang nabij, maar steeds weer vond ze een redder. Kwam ze eenmaal in het leven van een familie, dan liet ze die nooit meer los. `Deining rond een dame van hout' vertelt het ontroerende, spannende, onwaarschijnlijke en mooie leven van de jubilerende boeier Ludana en haar opvarenden. Een boeierjacht dat nog steeds in volle glorie de wateren doorklieft.
De redactie heeft haar uiterste best gedaan zoveel mogelijk informatie over het jacht en haar opvarenden boven water te halen. Snel werd duidelijk dat 125 jaar een lange tijd is en dat lang niet alles bewaard is gebleven. Dat de boeier 50 jaar in Engeland heeft gevaren, maakte het opdiepen van feiten niet makkelijker. Gelukkig zijn er pareltjes ontdekt, verhalen die nog nergens waren verschenen, verhalen die nu voor het eerst openbaar gemaakt worden en waarmee de al bestaande informatie wordt verrijkt. Alle verhalen tezamen geven een bijzonder beeld van de wederwaardigheden van het schip, maar ook van haar opvarenden en de tijd waarin de avonturen zich afspeelden.
Lang niet alles is zelf vergaard. Er is dankbaar gebruikgemaakt van bestaande publicaties, artikelen in vakbladen en berichten in kranten.
 
Voor zover mogelijk zijn de eigenaren of nazaten van vroegere eigenaren getraceerd en gesproken.
Is het verhaal van de Ludana hiermee voltooid? Allerminst! Haar avonturen gaan door, de boeier vaart verder. Met het vastleggen van haar eerste 125 levensjaren willen we bereiken dat u zich nog meer verbonden gaat voelen met deze bijzondere boeier. Ludana is de grootste nog varende Amsterdamse boeier van Bernhard. Het bestuur van de Stichting Behoud Boeier hoopt dat het verhaal u grijpt en dat u samen met ons deze grande dame van hout tot in lengte van jaren nog meer en vele nieuwe avonturen gunt.
Zoals u als begunstiger van de Ludana weet, ontstaan nieuwe avonturen voor zo'n groot houten schip niet vanzelf. Daar is inspanning voor nodig, moed, zweet en gewoon veel geld. Met deze exclusieve 'pre-launch' versie van dit boek willen we u bedanken voor uw bijdrage en u van harte oproepen dat ook in de toekomst te blijven doen. Dank voor uw steun! Het bestuur dankt de redactie en de auteur voor het schrijven en samenstellen van de geschiedschrijving van de Ludana.
We wensen u veel leesplezier toe. Bestuur van Stichting Behoud Boeier

Stichting Behoud Boeier

De Stichting Behoud Boeier is in 2016 in eerste instantie opgericht met het doel de boeier Ludana te behouden voor de toekomst. De stichting ziet zichzelf niet zozeer als eigenaar, als wel als rentmeester in dienst van volgende generaties zeilers. Voor aanschaf en onderhoud van de Ludana is geld nodig. Ook zal binnen afzienbare tijd het achterschip gerestaureerd moeten worden, zullen er te zijner tijd nieuwe zeilen moeten worden aangeschaft en wil de Stichting de kluiver in ere herstellen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is de Stichting op zoek naar ‘rentmeesters’, donateurs en sponsoring door bedrijven en organisaties.

De Stichting zoekt contact met het algemene publiek door met de Ludana aanwezig te zijn bij evenementen. De Stichting zet in op persoonlijke contacten tijdens vaardagen en evenementen, maar probeert ook de dialoog aan te gaan via deze website en onder andere Facebook voor een maximale interactie tussen liefhebbers.

De Stichting Behoud Boeier is op zoek naar draagvlak, betrokkenheid en geld. We doen een beroep op een ieder met een warm hart voor varend erfgoed, en de boeier in het bijzonder. Heeft u vragen, ideeën of wilt u iets anders met ons delen, nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen.

Het boek

Auteur en eindredactie: Klaas Smit

Redactie:
Jaap Bernhard
Hildo Brilleman
Suzan Out
Peter Tolsma
Dries Verwaaijen

Ontwerp, lay-out en illustraties: Suzan Out

Druk- en bindwerk: Probook

Uitgever: Smit Publicaties
 www.smitpublicaties.nl

Stichting Behoud Boeier
ww.boeier.org
www.facebook.com/behoudboeier
behoudboeier@gmail.com

Eerste druk, juli 2018

ISBN/EAN: 978-90-824232-3-5
​​​​​​​NUR 484

Terug naar vorige pagina