Lemsteraken voor de recreatie

Dirk Huizinga

Diverse visaken uit de Lemmer die begin 1900 gebruikt werden door Zuiderzeevissers, zijn later omgebouwd tot jacht. Daarnaast zijn er vele Lemsteraken die nooit gebruikt zijn voor de visserij, maar die ontworpen zijn als zeiljacht. De eerste ontwerpers lieten zich vooral inspireren door de grote boeiers die rond 1900 op de Zuiderzee werden gebruikt als plezierjacht en als inspectievaartuig bij de overheid.
De afgelopen dertig jaren zijn ontwerpers van deze jachten actief om deze schepen nog sneller en beter te laten zeilen, waarbij ze bij hun ontwerpen zeker ook gebruik maakten van de functionaliteit van de Lemster visaak. De Lemsteraak is het enige traditionele scheepstype waarmee allerlei innovaties worden uitgeprobeerd. Het is een klassiek scheepstype met moderne ontwikkelingen.

In dit boek wordt aan de hand van veel foto's de ontwikkeling geschetst van de Lemsteraak:van comfortabel boeierjacht voor de maatschappelijke elite, via invloeden van de Lemster visaken tot moderne wedstrijdjachten.

De auteur

Dirk Huizinga. Een schrijver die zich vooral bezighoudt met de geschiedenis van de scheepsbouw, de scheepvaart en de visserij langs de oostwal van de Zuiderzee (van Harlingen tot de IJssel) van circa 1850 tot 1960.

Uitgegeven in eigen beheer

189 pag., hardcover, geïllustreerd. Er is ook een goedkope paperbackversie in zwart/wit te verkrijgen.
Ga daarvoor naar de website van Dirk Huizinga: www.dirkhuizinga.com.

Maritieme schrijvers

Drie jaar geleden heeft Elly Meijn het initiatief genomen om een maritieme website op te zetten. Zij schrijft recensies voor de Spiegel der Zeilvaart en vertaalt maritiem getinte boeken. Haar vriend, Ron de Vos, schrijver/journalist, kreeg van verschillende schrijvers te horen dat het maritieme boek is ondergegaan in de storm van het commerciële boek. Hoe zou dit tij kunnen worden gekeerd, was de vraag die zij zich stelden. En zo werd de website Maritieme Schrijvers in het leven geroepen. Velen werden aangeschreven en tot aan nu hebben zich 33 schrijvers aangemeld, onder wie drie Belgische schrijvers.

Terug naar vorige pagina