2014-3: De SSRP onderweg

Spiegel der Zeilvaart april 2014 nummer 3

De afgelopen maand is de SSRP op diverse plaatsen 'in het veld' geweest. De ene keer voor iedereen zichtbaar, zoals op Boot Holland en Hiswa Klassiek. Daarnaast heeft het bestuur de Scheepstimmerwerf van Peter Schouten in Kortenhoef bezocht. Het doel van deze (werf) bezoeken is vooral het oor te luisteren te leggen in het grote netwerk van eigenaren, organisaties, werven, verenigingen, musea en nog veel meer, waarvan het Stamboek een belangrijk onderdeel uitmaakt. Iedere deelnemer in dit netwerk heeft raakvlakken met de SSRP. Voor werven, die Ronde & Platbodem jachten bouwen en/of restaureren, is die heel divers. Zo hebben ze te maken met de eigenaren die bepaalde wensen hebben t.a.v. hun schip, met de Criteria van de SSRP, maar ook met eventuele subsidieregels voor de restauratie van schepen, keuringsinstanties, wetgeving, enz.

Criterium Commissie

Onze Criterium Commissie heeft ook de nodige bezoeken afgelegd bij schepen (en eigenaren), die geschouwd moesten worden. Over het schouwen bestaat soms nog enige verwarring. Wanneer wordt een schip geschouwd? Het basisprincipe is dat ieder schip bij (her)aanmelding geschouwd moet worden. Van een nieuw schip worden eerst de tekeningen beoordeeld en nadat het schip 'klaar' is, wordt het geschouwd. Schepen die al wat ouder zijn en nog nooit eerder in het Stamboek ingeschreven zijn geweest, moeten in principe geschouwd worden. Dat geldt ook voor schepen die al langere tijd uit het zicht van het Stamboek zijn geweest. Maar dat betekent nogal wat voor de leden van de Commissie en voor de kosten voor de eigenaar. Daarom vragen wij een goed gedocumenteerde (her)aanmelding. Die, gelegd naast ons uitgebreide Stamboekarchief, leidt er vaak toe dat de Commissie 'op afstand' een oordeel kan vellen. Dat houdt overigens niet in dat elk aangemeld schip zonder meer (weer) wordt toegelaten! Onze Criteria zijn daarbij bepalend. Met de WVA Klassenorganisatie is afgesproken dat VA-schepen in ieder geval geschouwd moeten warden. Dat is de afgelopen maand dan ook een paar keer gebeurd.

Hiswa Klassiek
Hiswa Klassiek

Hiswa Klassiek

Na jaren aanwezigheid op de Klassieke Schepenbeurs (het bordje '15 jaar deelnemer' hangt trots in de stand) is het in 2014 aan de Hiswa om het succes minimaal te benaderen. De SSRP heeft daaraan graag haar medewerking willen verlenen. Als dit verhaal wordt geschreven is de stand net opgebouwd. We hopen op veel prettige gesprekken met eigenaren en belangstellenden en daarnaast een nuttige uitwisseling van informatie. We hebben gemerkt dat veel eigenaren het plezierig en makkelijk vinden als dat in ieder geval digitaal gebeurt. Voor de start van de Hiswa heeft de SSRP haar jaarverslag en de nieuwe Schepenlijst verzonden. Daarnaast is `Mijn SSRP' actief geworden, een portaal waarin de eigenaren hun eigen gegevens kunnen controleren en waar nodig eventuele wijzigingen kunnen aangegeven. In de toekomst wordt dit verder uitgebouwd naar de ingeschreven schepen. Zo kunnen we samen met de eigenaren de beschikbare informatie zo actueel mogelijk houden.

Ere Donateur

Een paar jaar geleden is Wim de Bruijn vanwege al zijn verdiensten (waaronder de Klassieke Schepenbeurs) benoemd tot Ere Donateur van de SSRP. Dit jaar benoemen we Thedo Fruithof, in een voor hem ook nieuwe omgeving, tot Ere Donateur. Zijn oorkonde beslaat zelfs twee bladen, zoveel redenen! Thedo heeft overigens in 1966 al de W.H. de Vosprijs gekregen! Tijdens het opstellen van de oorkonde kwamen we een uitspraak van Thedo tegen, die ook onderwerp was in de discussie die het SSRP-bestuur laatst bij Peter Schouten (zie het Nieuws op de SSRP¬website) heeft gevoerd: Wanneer spreek je van restauratie en wanneer van replicabouw? Thedo stelde ooit bij de doop van een volledig herbouwde hoogaars, dat je moest kunnen afwegen of je een wrak moest gaan restaureren, nadat je het eerst weer helemaal in model hebt moeten brengen, of dat je veel sneller en veel goedkoper het wrak kunt opmeten en dan nieuw bouwen. Zeker als, zoals het vaak met deze restauraties gebeurde, geen oud stukje hout bewaard blijft. Het blijft actueel, maar de discussie mag nu worden gevoerd en dat lag vroeger veel gevoeliger. De tijden veranderen, ook op dat punt!

pdf SdZ 2014 nr03 april - De SSRP onderweg

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina