2014-4: Mooie schepen, ook van hout

Spiegel der Zeilvaart mei 2014 nummer 4

De afgelopen maanden stond voor het Stamboek de communicatie met eigenaren en belangstellenden voor het klassieke ronde en platte jacht centraal. Eerst in Leeuwarden op Boot Holland, snel daarna in Amsterdam tijdens Hiswa Klassiek. Naast alle plastic geweld in de andere hallen, stonden op Hiswa Klassiek diverse mooie oude houten schepen te pronken in de nabijheid van een aantal nieuwere stalen jachten. Het aardige was dat heel veel bezoekers na een 'snelle' tocht langs het plastic, hier langere tijd bleven hangen en herinneringen ophaalden.
Tijdens de beurs beleefden we een aantal bijzondere momenten: Toen het heuglijke feit bekend werd dat Wim de Bruijn al voor het 50ste jaar aanwezig was op de Hiswa, kwam er onder de standhouders een spontane actie op gang om hem in het zonnetje te zetten. Het initiatief om een huldiging te organiseren, was snel een feit. Er werd geld ingezameld voor een cadeautje, een bloemetje en een borrel en hapjes voor alle aanwezigen. Iedereen deed mee.

Grote verrassing

Wim is al jaren een belangrijke persoonlijkheid in onze Klassieke Wereld, hij werd met een leugentje naar de Leugenbank geleid en zelfs de zon ging letterlijk schijnen. Wim was zichtbaar verrast. Hij raakte niet uitgepraat over al zijn belevenissen in de afgelopen 50 jaar. Overigens zijn veel van die belevenissen al aan het papier toevertrouwd. Maar in 1965 bestond de Spiegel nog niet. Zijn eerste 'IJselijke tocht' naar de Hiswa staat beschreven in de Waterkampioen en nu ook op de SSRP-website, bij de beschrijving van het botterjacht 'Pieternelia'. Boeiend om te lezen, een tocht met een houten schip door een meter dik kruiend ijs!

Hiswa Klassiek van boven
Hiswa Klassiek van boven

Thedo Fruithof Ere-donateur van de SSRP

Later werd ook Thedo Fruithof uitgenodigd bij de Leugenbank (overigens een idee van hemzelf, gestart in Enkhuizen). Stephan Kraan interviewde daar op dat moment de voorzitter van de SSRP, Maarten van Hezik. Aan het eind van dit interview richtte Maarten het woord tot Thedo. Vanwege zijn jarenlange verdiensten in de wereld van de Ronde en Platbodemschepen, heeft het bestuur besloten om Thedo te benoemen tot Ere-donateur (een Stichting heeft geen leden maar donateurs). Maarten somde een groot aantal verdiensten op van de zichtbaar ontroerde Thedo. Vervolgens nam Thedo zelf plaats op de Leugenbank om het verhaal nog verder toe te lichten. Mensen als Thedo zijn het waard om in de bloemetjes gezet te warden!

Bijzondere schepen

De Waalschokker 'Niederrhein' is één van de grootste gebouwde Waalschokkers in Nederland. Gebruikt voor de zalm- en palingvisserij op de rivieren. Typerend voor een Waalschokker is zijn hoge boeg. En de kajuit enkel aan bakboord. De huidige eigenaar is nog jong en was al jaren bevriend met de oude eigenaar. Toen deze overleed, heeft hij de Waalschokker kunnen redden van een mogelijke sloop. Zoveel authentieke Waalschokkers zijn er niet meer. De Spiegel heeft over het scheepstype de afgelopen jaren diverse keren gepubliceerd. De huidige eigenaar vroeg zich af waarom het type Waalschokker niet in het Stamboek was opgenomen. Ze hadden van oudsher wel een zeiltuig. Wij hadden daar geen goed antwoord op en gaan het uitzoeken. De jonge eigenaar is in ieder geval erg enthousiast.

Werven uit het verleden

Diverse keren werden we aangesproken door oud-medewerkers van werven die niet meer bestaan, maar wel veel voor de ronde en plat-bodemwereld in Nederland hebben betekend. Een voorbeeld is Albert Lemson. Hij heeft vanaf 1971 meegebouwd aan veel Kooijman en de Vries-schepen die in Deil van stapel zijn gelopen. Na de overname door Van Rijnsoever werd zijn werk gecontinueerd, maar toen het bedrijf na een volgende overname stil kwam te liggen, was het voor hem over. Toch is hij nu weer in dezelfde hallen actief in het onderhoud van gestalde schepen. Zelf heeft hij de eerste Enkhuizer bol die bij Kooijman en de Vries is gebouwd, weer helemaal in perfecte staat gebracht. Dit schip wordt nu ook aangemeld bij het Stamboek is de bedoeling!

Hiswa Klassiek in vogelvlucht

Hiswa Klassiek is de opvolger van de Klassieke schepenbeurs, die in ruim 15 jaar haar waarde had bewezen. De grote vraag in de aanloop was of deze 'nieuwe' beurs kon voldoen aan de verwachtingen, die de laatste jaren natuurlijk tot grote hoogten waren gestegen. Thedo Fruithof en Wim de Bruijn hadden in Enkhuizen wel iets neergezet! Maar in Amsterdam werd duidelijk dat een andere omgeving met veel nieuwe, enthousiaste bezoekers, ook nieuwe mogelijkheden biedt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook vele bekenden gesproken en leuke herinneringen opgehaald!

pdf SdZ 2014 nr04 mei - Mooie schepen, ook van hout

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina