Ere-Donateur van de SSRP, Thedo Fruithof benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

1 november 2016

Op 29 oktober ontving Thedo Fruithof (69) uit handen van burgemeester Jan Baas van Enkhuizen de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het is een koninklijke onderscheiding die maar enkele keren per jaar wordt uitgereikt. De zes aanvragers hadden bijna 2000 woorden nodig om alle activiteiten van Thedo die hij aan het behoud van het maritiem erfgoed heeft besteed en nog besteed, te beschrijven. Thedo was niet alleen zelf restaurateur van oude scheepjes, maar via zijn voorzitterschap van de restauratiecommissie van het FONV (nu FVEN) zorgde hij er ook voor dat vele anderen subsidies kregen om hun historische schip te restaureren. Hij werkte ruim 20 jaar bij het Zuiderzeemuseum als conservator schepen en maritieme ambachten. Hij deed daar een schat aan kennis en contacten op in binnen- en buitenland. Hij werd een uniek eenhoofdig kenniscentrum voor alles wat met oude schepen, scheepsbouw, werven en evenementen te maken had. Hij zorgde er voor dat ons maritieme erfgoed op vele evenementen in o.a. in Frankrijk, New York en zelfs in Tasmanië vertegenwoordigd was.

Thedo Fruithof werd daarom zaterdag 8 maart 2014 tijdens Hiswa Klassiek al benoemd tot Ere-Donateur (een Stichting heeft geen leden maar donateurs) van de SSRP. Dit vanwege zijn jarenlange verdiensten in de wereld van de Ronde en Platbodemschepen.

EMH

Thedo bracht in 1987 met een survey van alle bestaande historische schepen een overzicht in beeld en stond daarmee in 1995 aan de wieg van de European Maritime Heritage (EMH) en verzorgde al die jaren het secretariaat. Via EMH werd hij betrokken bij de ontwikkeling van de beroepszeilvaart. Voor zijn werk kende de Enkhuizer Zeevaartschool hem hun Erepenning toe.

Beurs Klassieke Schepen

Toen er werd gedacht aan een jaarlijkse Beurs Klassieke Schepen, werd aan Thedo gevraagd om zijn vele contacten in binnen- en buitenland te mobiliseren. Hij nam, samen met Wim de Bruijn, toenmalig hoofdredacteur van Spiegel der Zeilvaart, de Beurs over en maakte er een belangrijke bron van contacten tussen bedrijven en bezoekers van. Velen ervoeren de Beurs als een jaarlijkse reünie waar gelijkgestemden elkaar konden ontmoeten. Toen de jaarlijkse last voor beide mannen na 15 jaar te zwaar werd, werd de Beurs overgenomen door de HISWA/RAI waar sindsdien weer een Klassiek paviljoen is. De mannen verbonden zich om zich nog twee jaar voor dit paviljoen in te zetten. Vanaf het begin in 1977 is Thedo lid van de Redactiecommissie, tegenwoordig Redactieraad van Spiegel der Zeilvaart.

Internationaal aanspreekpunt voor het Maritiem Erfgoed

Je kunt rustig stellen dat Thedo een internationaal aanspreekpunt voor het maritiem erfgoed is geworden. Hoe die kennis op een eventuele opvolger kan worden overgedragen is nog een open vraag. Maar dat geldt voor vele anderen die in dit vrijwilligerswerk een belangrijke spil vormen. Sinds zijn vertrek bij het Zuiderzeemuseum in 1996 heeft hij als freelancer allerlei activiteiten opgepakt. Merendeels deed en doet hij dat alles voornamelijk belangeloos. Dat kon omdat hij met weinig tevreden is door bijvoorbeeld tijdens zijn vele reizen door Europa in zijn auto te slapen en onderweg zelf zijn potje te koken.

Vernieuwbouwen

Het voert hier te ver om op het vele andere vrijwilligerswerk van Thedo in te gaan. Een belangrijke uitspraak tijdens een voordracht in Vlissingen na de restauratie van een hoogaars was wel dat hij stelde dat je in sommige gevallen beter een schip kon vernieuwbouwen aan de hand van zorgvuldig gemaakte tekeningen, dan een oud, in elkaar gezakt wrak, te restaureren. Dat zorgde bij sommige aanwezigen wel voor consternatie. Intussen zijn twee schepen, de 'Boreas', een steekhengst en de 'Pegasus', een hengst, vernieuwbouwd. Het is niet alleen veel goedkoper dan restaureren, maar het levert zichtbaar betere resultaten op. Het is namelijk heel moeilijk om een uitgezakt schip, tijdens het restaureren, weer naar de oorspronkelijke vorm terug te brengen. Bovendien is zo’n nieuwgebouwd schip over 50 jaar ook weer een monument! Het is jammer dat deze vernieuwbouwen (nog?) niet een maritiem erfgoed status krijgen.

Wim de Bruijn
 


Terug naar vorige pagina