2014-6: Tweeling geboren uit een wrak

Spiegel der Zeilvaart juli 2014 nummer 6

Mei en juni zijn steevast maanden waarin de watersport weer in alle hevigheid 'losbarst'. Ook zijn het de maanden waarin we als SSRP uitnodigingen ontvangen voor de doop van nieuwe schepen. Dit jaar gaan een paar nieuwe Lemsteraken te water en in Hellendoorn een nieuwe Zomp! Altijd mooie momenten. We proberen daar ook zo veel mogelijk bij aanwezig te zijn om de plaquette zelf uit te reiken aan de eigenaren.
In overleg met het KNWV gaan de diverse verenigingen bij het organiseren van wedstrijden de geldende regels duidelijker aan de deelnemers uitleggen. Ronde en Platbodemjachten dienen in het Stamboek te zijn ingeschreven en de eigenaar dient daarvoor ook de jaarlijkse bijdrage aan de SSRP te betalen. Vervolgens kan een Meetbrief bij het KNWV worden aangevraagd. Schepen met een niet-geldige Meetbrief krijgen bij het varen van een wedstrijd de hoogste TCF in de klasse. We zien nu bij diverse wedstrijden initiatieven komen om te assisteren bij het verkrijgen van een Meetbrief. Ook de SSRP is daarbij op veel plaatsen vertegenwoordigd.

SAIL Giethoorn 2014

Aan Sail Giethoorn deden rond de tweehonderd - veelal - Ronde en Platbodemjachten mee. Een nautisch evenement dat perfect past in de Giethoornse entourage. De streek was immers de bakermat van vele platbodemjachten in de loop der eeuwen. Ook veel Stamboekschepen hadden zich aangemeld en konden uitgebreid door de bezoekers worden bekeken. Daarnaast werden er wedstrijden georganiseerd en op de afsluitende zondag een groots admiraalsfestijn met alle deelnemende schepen. Bij de rondgang langs de schepen valt op dat er géén enkel schip gelijk is. Als de diverse soorten mooi gegroepeerd bijeen liggen, kun je goed zien dat bij elk schip de ontwerpers, bouwers en eigenaren een eigen stempel op een schip drukken. Ook worden de verschillen tussen de diverse types goed zichtbaar. Aan de bezoekcijfers op de SSRP-website is af te lezen dat er veel gekeken wordt naar de verschillende beschrijvingen van de diverse types, die in het Stamboek staan ingeschreven. Een goede gedachte voor organisaties om hier ook voldoende aandacht aan te schenken.
We kwamen ook de Zeepunter KU12 'Anna Maria', stamboeknummer 428, tegen, een schip met een bijzonder verleden. Volgens de ons bekende geschiedenis, is de Zeepunter in 1914 gebouwd bij Huisman op de Ronduite als vissersschip. In 1978 was de staat van het schip, na 1945 met kajuit, zodanig slecht, dat het bij Wildeboer in Giethoorn, na overname van de exacte maten van het origineel 'vernieuwbouwd. is. Oorspronkelijke mallen bestaan niet meer na het verdwijnen van de oude werf. Later heeft iemand de restanten van het 'wrak' gebruikt om er toch weer een schip van te maken. Deze vaart nu na veel restauraties in vissermanuitvoering in Kuinre als promotieschip. En soort van eeneiige tweeling, maar wel perfecte schepen voor de omgeving van Giethoorn en zelfs de oostkant van de vroegere Zuiderzee. Op onze website ssrp.nl vindt u meer informatie over deze punters. Omdat er nog heel veel gaten in de geschiedenis zitten, hoopt de eigenaresse van de nu 100-jarige KU12 op eventuele op- of aanvullingen!

Puntertweeling als visserman en met kajuit
Puntertweeling als visserman en met kajuit

Vernieuwbouw en toch ook weer restauratie

In het Stamboek staan er meer voorbeelden van 'vernieuwbouw' en daarnaast ook 'restauratie' van het origineel vermeld. Een mooi voorbeeld daarvan is de het Fries jacht 'Bestevaer', plaquettenummer 31. Dit schip is met een deel van de restanten van het origineel opnieuw opgebouwd. Het overblijvende deel is later weer voor 'restauratie' gebruikt en daaruit is de boeier 'Tsjeardbaes' ontstaan. Dus wel een soort tweeling, maar niet echt eeneiig. Overigens staat de boeier momenteel op een trailer langs de A6 bij Emmeloord zodat hij vanuit de auto te bekijken is.

Stamboekwimpel voor wedstrijdzeilers
Stamboekwimpel voor wedstrijdzeilers

Motketelwedstrijden bij harde wind...

In navolging van het succes uit 2012, heeft de Rond- & Platbodemafdeling van de KWVL ook dit jaar weer het Motketelevenement op Loosdrecht georganiseerd. Een mooi veld bestaande uit schouwen, tjotters en een Fries jacht streden om de Stamboekwimpel, die dit jaar naar de bemanning van de 'Lutjepotje' van schipper Dirk Slijper ging. Olav Loeber, SSRP-penningmeester, had de eer om de in 2012 door ons geschonken Stamboekwimpel voor de tweede keer uit te reiken.

pdf SdZ 2014 nr06 juli-augustus - Tweeling geboren uit een wrak

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina