2015-6: 60-Jarig Jubileum met koninklijk tintje

Spiegel der Zeilvaart juli 2015 nummer 6

Lemmer was op zaterdag 20 juni even het centrum van Nederland. De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten vierde er samen met de plaatselijke Watersportvereniging Zevenwolden een jubileumweekend. De aanwezigheid van de Beschermvrouwe van de SSRP, op 'De Groene Draeck' maakte het feest compleet.
Met de slogans "Behoud(t) het Goede" van de 60-jarige SSRP en "150 jaar Foar de Wyn" van WSV Zevenwolden vierden de stichting en de vereniging van 19 t/m 21 juni feest. Het hoogtepunt van het feestelijke programma viel op zaterdag en bestond uit drie onderdelen, die exact op elkaar aan moesten sluiten. Eerst was er 's morgens de Vlootschouw door het centrum van Lemmer, daarna dienden de ruim zoo schepen geordend door de sluis te gaan om daarna het Admiraalzeilen op het IJsselmeer op te pakken, in de baai voor Lemmer. De sluis was in het programma het kritische punt. Voor alle schepen die aan de Vlootschouw deelnamen, waren met zes schuttingen gereserveerd. De organisatie was al maanden van te voren aan het rekenen geslagen of het haalbaar was. Dat bleek te kunnen, als alle deelnemers zich gedisciplineerd aan de afspraken hielden. En dat deden ze ook.

Feesttent

WSV Zevenwolden had in Lemmer dik honderd vrijwilligers op de been om het programma drie dagen lang in goede banen te leiden. Op vrijdagmiddag druppelden de schepen van het Stamboek binnen, aan beide kanten van het centrum van Lemmer, en namen de vooraf vastgelegde ligplaats in. Eind vrijdagavond waren alle deelnemers binnen in het centrum en lagen ook de 'De Groene Draeck' en het Friese Statenjacht Frisa bij het clubgebouw van De Zevenwolden aan de kade. [n de haf van de familie Sterk met daarachter een grote feesttent aan de Oude Binnenhaven, openden de beide voorzitters, Maarten van Hezik van de SSRP en Andries Scheffer van WSV Zevenwolden, 's avonds om 8 uur het Jubileumfeest. Hal en tent waren gevuld met een grote groep Ronde en Platbodemzeilers, gebroederlijk gemengd met de leden van Zevenwolden, veelal zeilers van scherpe jachten. Goed om te zien dat zeilers onder elkaar eigenlijk één grote familie zijn.

Het hete centrum van Lemmer werd letterlijk in beslag genomen door het jubileumweekend
Het hete centrum van Lemmer werd letterlijk in beslag genomen door het jubileumweekend
Vertrek van HKH Prinses Beatrix naar het Dok waar zij de vloot zou gaan schouwen
Vertrek van HKH Prinses Beatrix naar het Dok waar zij de vloot zou gaan schouwen

Vlootschouw

Zaterdag was de grote dag. Om 8 uur vertrokken alle deelnemers aan de Vlootschouw vanaf hun ligplaatsen naar een "opstelplaats" voorbij het clubgebouw van Zevenwolden om zich voor te bereiden op hun "optreden". Even voor tien uur arriveerde HKH Prinses Beatrix bij het clubgebouw en werd door een kleine delegatie van de beide organiserende organisaties ontvangen. Het weer liet zich gelukkig van haar beste kant zien. De Prinses zette zich aan het roer van haar prachtige 'De Groene Draeck' en stuurde het schip van wal, gevolgd door de Friso. De tocht van het clubgebouw naar de ligplaats in het centrum werd begeleid door veel toeschouwers op de wal. Eenmaal aangekomen op haar ligplaats, werd de Prinses verwelkomd door de vele toeschouwers rond het Dok.
Nu was het de beurt aan de vloot om zich te presenteren. Nummer 1 was de 100-jarige Lemsteraak 'De Onrust' (ook bekend van de WH de Vosprijs) als aanvoerder van het lange eskader schepen. Daarna volgde de rest in één lange sliert van diverse Ronde en Platbodemjachten en scherpe jachten, zo nu en dan even opgehouden door het noodzakelijk sluiten van de bruggen. De bemanningen van de schepen, vaak gestoken in passende kledij, groetten Admiraal Prinses Beatrix. Een fraai gezicht! Onder de deelnemers waren er natuurlijk ook een paar die erg in het oog sprongen: een kleine authentieke Friese boeren melkschouw, die later de originaliteitsprijs won, de tjotters van de Friese tjottervloot, voortbewogen met de vaarboom en een kinder¬eskader van de Zevenwolden in hun Optimisten en andere kleine jeugdzeilboten. Prinses Beatrix begroette ze allemaal even hartelijk.
Na het laatste schip maakte 'De Groene Draeck' los en ging, gevolgd door een paar begeleidende schepen, richting de sluis. Eerder waren er al drie groepen schepen door de sluis naar het IJsselmeer geschut en zij vormden de vierde schutting. In de Oude Binnenhaven lagen de schepen voor de vijfde en zesde schutting even 'geparkeerd' en door de veelheid aan schepen en de vele toeschouwers op de wal, was het een indrukwekkend moment in het programma. Weer geschut voer Prinses Beatrix haar schip naar boeien, die voor het Admiraalschip in de baai waren neergelegd.

boven: leder eskader werd begroet met een kanonsschot vanaf het admiraalsschip. onder: Het eskader van de tjalken met als tweede schip een Friese snik
boven: leder eskader werd begroet met een kanonsschot vanaf het admiraalsschip. onder: Het eskader van de tjalken met als tweede schip een Friese snik

Admiraalzeilen


Aan de andere kant van de baai vormden zich langzaam de eskaders voor het Admiraalzeilen. Onder regie van de regisseur die het vaarplan tot in detail had uitgewerkt, voeren alle eskaders vervolgens voor de Admiraal langs om haar de groet met de gestreken fok te brengen. Voor de scherpe jachten van De Zevenwolden was dit een manoeuvre, die ze nog niet eerder hadden uitgevoerd. Maar ze brachten het er prima vanaf. Dat gold ook voor het eskader jeugdzeilers in hun kleine bootjes, die weken op dit onderdeel hadden geoefend. De meeste Ronde en Platbodemzeilers hadden het natuurlijk al eens eerder gedaan, maar ook bij hen kon je zien, dat goed in formatie varen, de nodige discipline en bootbeheersing vereist. Het was een prachtig gezicht vanaf het water en voor de toeschouwers op de wal, geholpen door het onverwacht toch nog mooie weer. De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking voor Vlootschouw en Admiraalzeilen, gevolgd door het feestelijke diner en aansluitend de feestavond. Het bleef tot in de late uurtjes nog lang gezellig.

De Beschermvrouwe genoot van haar rol als Admiraal hij het admiraalzeilen
De Beschermvrouwe genoot van haar rol als Admiraal hij het admiraalzeilen

De Jubileum Bokking

De zondag was gereserveerd voor het hardzeilen, maar begon met regen. Het palaver voor de wedstrijd, dit keer een speciale versie van de Bokking Race die De Zevenwolden elk jaar organiseert, werd bijgewoond door de schippers, gekleed in dikke zeilpakken. Alle deelnemende schepen, rond, plat en scherp, zeilden dezelfde baan. De kleinere  schepen konden een paar stukken afsnijden. Een bijzonder gezicht om de diverse schepen door elkaar te zien starten, zeilen en finishen. Ook voor de deelnemers zelf. Maar het liep allemaal goed en naarmate de wedstrijd vorderde, klaarde het weer ook op.

Het publiek

Tijdens het evenement was er door de organisatie niet alleen aan de schepen en de bemanningen gedacht. Ook de vele bezoekers op de wal werden niet vergeten. Zo werd de Vlootschouw vakkundig eerder becommentarieerd door Peter Tolsma van de SSRP. En terwijl de meeste schepen het eigen programma 's in de baai hadden, kon wie daar niet naar wilde kijken terecht bij de vele maritieme kramen in het centrum langs het water, waar ook diverse oude ambachten werden gedemonstreerd. Zondag na de wedstrijd stond het centrum in het teken van het Straat Festival, waarbij vele bandjes en artiesten de toeschouwers vermaakten voor een decor van prachtig onderhouden en gepavoiseerd Varend Erfgoed. Het Varend Erfgoed, waarop de eigenaren zelf zo zuinig en trots zijn, maar dat ook veel belangstelling trekt van vele geïnteresseerde bezoekers.

Vrijwilligers

In de voorbereiding op het jubileumweekend is er door de jubileumcommissie van de SSRP, het secretariaat. Stamboekbeheer, havenmeesters en regisseurs veel werk verzet. Maar ter plaatse in Lemmer moest ook heel veel worden geregeld; het halve dorp was voor het jubileumweekend afgezet. De bruggen moesten ongelooflijk lang open staan. De sluismeester draaide overuren. Teveel om op te noemen. Het meeste werk werd in Lemmer gedaan door de vele, goed in Lemmer bekende vrijwilligers van De Zevenwolden, geassisteerd door de vrijwilligers van de SSRP. Dat maakte dat de jubilerende Stichting en Vereniging op een bijzonder geslaagd feest kunnen terugkijken en Lemmer even het centrum van Nederland was.

pdf SdZ 2015 nr06 juli - 60-Jarig Jubileum met koninklijk tintje

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina