2017-4: Nieuw en Oud

Spiegel der Zeilvaart mei 2017 nummer 4

Zaterdag 8 april was een belangrijke dag voor de familie Timmerman uit Olst. Toen ging de Boeier 'Uiltje' ander grote belangstelling in Elburg te water. Al langer bestaande Stamboekschepen kunnen zich vanaf nu als varend erfgoed inschrijven in het RVEN. Vader Evert-Jan Timmerman en zoon Harmen hadden in de jaren '90 het plan opgevat om een houten scheepje op stapel te zetten. Na de nodige bezoeken aan scheepswerven, musea en ontwerpers ontstond na veel wikken en wegen het plan een houten boeier te bouwen. De afmeting en vorm van de boeier werd definitief bepaald na het bouwen van een halfmodel en een maquette. Als uitgangspunt voor de vorm werd gekozen voor de Boeier Sperwer, gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee in 1886. Deze oude Boeier met een rijk verleden wordt al jaren gekoesterd in de Schepenhal van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Daar werd ook de mogelijkheid geboden dit schip te bezichtigen en te fotograferen. De boeier Uiltje is één meter kleiner gebouwd dan de 'Sperwer'. Vader en zoon hadden een ruime ervaring op het gebied van houtbewerking en startten de bouw in zooi. 16 Jaar later gleed een prachtige, nieuwe Boeier te water. De 'Uiltje' is in het Stamboek ingeschreven met plaquette 2277 en de bouw staat uitgebreid beschreven op onze website.

Tewaterlating 'Uiltje' in Elburg. De foto is gemaakt door J.W. aan 't Goor, de 80-jarige vrijwilliger, die optreedt als fotograaf van de Botterstichting
Tewaterlating 'Uiltje' in Elburg. De foto is gemaakt door J.W. aan 't Goor, de 80-jarige vrijwilliger, die optreedt als fotograaf van de Botterstichting

Uw schip ook in het Register Varend Erfgoed Nederland?

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van Behoudsorganisaties. De FVEN behartigt de gemeenschappelijke belangen en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de Behoudsorganisaties, waaronder de registratie van het Nederlands Varend Erfgoed. Ais aan de basisvoorwaarden voor Inschrijving in het RVEN wordt voldaan, kan elk "actief" schip in het Stamboek, met de leeftijd van 50 jaar of ouder, in het Register worden ingeschreven als "Varend Erfgoed" of als "Varend Monument®".

Afspraken met de FVEN

Met de FVEN zijn voor wat betreft de toelatingscriteria voor schepen, die "actief" zijn ingeschreven in het Stamboek van de SSRP, de volgende toelatingseisen afgesproken:

  • Varend Monument®: Het schip is gebouwd vòòr of in 1950 (bepaling SSRP als Behoudsorganisatie is leidend in deze procedure) en het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie A, B of M.
  • Varend Erfgoed: Het schip is in het huidige jaar 50 jaar of ouder en het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in de Categorie C, D of M.

Waarom in het Register

Als Behoudsorganisatie SSRP zijn wij al vanaf het begin van de oprichting betrok¬ken geweest bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) waardoor wij ook deel uitmaken van de FVEN. Op deze wijze zijn we als Behoudsorganisatie SSRP betrokken bij het ontwikkelen van beleid en regelgeving bijvoorbeeld als het gaat over: Vuilwater regelgeving, Natura2000 beperkingen, Vaarbelastingvoorstellen, Restauratiesubsidies, Korting op materialen, Verkrijgen van ligplaatsen, Ligplaats-kortingen, etc.. Deze verbondenheid is de manier waarom we kunnen deelnemen aan activiteiten die door, of samen met de Federatie georganiseerd worden. In de loop van de jaren zijn er al diverse schepen door de FVEN als Varend Monument in het door de FVEN beheerde Register opgenomen. Nu komt daar het Varend Erfgoed bij. Wat ook belangrijk is, is het gebruikmaken van de kennis die bij de Federatie wordt ontwikkeld over ons Varend Erfgoed en over de toekomstige wet- en regelgeving van de schepen binnen het ministerie OC&W. Het zou mooi zijn als de overheid het belang van ons Varend Erfgoed wat meer beschermt en het in de vaart kan houden middels mogelijke subsidie regelingen...! Het inschrijven in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) willen we daarom hierbij onder de aandacht van de huidige eigenaren brengen. Ik stem voor om in te schrijven in het Register van de FVEN! Ga de toekomst al zeilend, nu iets rustiger tegemoet.

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, Communicatie en PR

pdf SdZ 2017 nr4 mei - Nieuw en Oud

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina