De botter van Pieter Bos

Scheepshistorie nr. 16: De botter Twee Gebroeders, visserijnummer TS22, met als schipper/eigenaar Pieter Gerritszn. Bos

In juni 1967 werd in de Flevopolder een wrak van een schip gevonden op 17 kilometer ten noorden van Harderwijk. Het toenmalige Nederlands Instituut voor ScheepsArcheologie – NISA (tegenwoordig Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - RCE) heeft het wrak globaal onderzocht en kwam tot de conclusie dat het een vissersschip moet zijn geweest. In 1972 is men met een grondig onderzoek begonnen waarbij de botter voorzichtig is ontmanteld en naar de wrakkenopslag van het RCE is gebracht.

Schipper/eigenaar Pieter Gerritszn. Bos verloor zijn botter in 1876 tijdens een zware storm

In het schip werden veel voorwerpen gevonden, waaronder een klompje met de initialen: ‘PB’. Dankzij deze vondst kon men vrij gemakkelijk achterhalen van wie deze botter is geweest en wanneer en onder welke omstandigheden ze aan haar einde kwam. Het bleek om de botter Twee Gebroeders, visserijnummer TS22, te gaan met als schipper/eigenaar Pieter Gerritszn. Bos. Hij verloor het schip in 1876 tijdens een zware storm, waarbij hij door een ander schip van achteren werd overvaren en het roer kwijtraakte.

Schrijver en publicist Jan G. Braaksma

Jan G. Braaksma, geboren 1956 te Hantum (Friesland), onderzoekt als hobby en schrijft over de historische scheepvaart en visserij. Zijn eerste boek "De verdwenen schepen van de Dongeradelen" verscheen in 2012 en zijn tweede boek "Blazers, Blazers en nog eens Blazers" wordt in het voorjaar van 2014 verwacht. Daarnaast schrijft hij artikelen voor het blad Scheepshistorie, dat twee keer per jaar verschijnt. In het nummer van november 2013, Scheepshistorie nr. 16, staat het artikel over "De botter van Pieter Bos".
Uitgever: Lanasta / Emmen, www.lanasta.com

Wij hebben van Jan Braaksma toestemming gekregen om het artikel hier te publiceren.

pdf Scheepshistorie nr16 De Botter van Pieter Bos

Terug naar vorige pagina