Opmetingen van twee Friese tjalken

Waterkampioen maart 1960 nr1035 - Een skûtsje en een jacht (Isabella plaquette 110)

Zoals de lezers weten, is het Stamboek Ronde en Platbodemjachten bezig een documentatie te verzamelen van jachten van het oud-Nederlandse soort. De resultaten van verschillende opmetingen van schepen, voor dit doel gemaakt, mochten wij reeds publiceren. Als deel van deze documentatie werd ook een Fries skûtsje opgemeten en wel het schip van de Grouwster commissie voor het skûtsje silen.

Bedrijfsvaartuig vs Jacht

Weliswaar is dit, althans uiterlijk nog, een bedrijfsvaartuig, maar het feit, dat vele van deze schepen tegenwoordig, min of meer verbouwd, als jacht worden gebruikt, rechtvaardigde zeker deze opmeting van een origineel tjalkje van dit soort. Het is verheugend, dat de eigenaar van de tot jacht verbouwde tjalk 'Isabella' het goede voorbeeld volgde en zijn schip ook liet opmeten en in tekening brengen. Zo zijn wij in de gelegenheid deze twee schepen naast elkaar in beeld te brengen en de gelegenheid te geven tot het maken van interessante vergelijkingen.

Tekeningen

Het Grouwster skûtsje werd opge­meten door de heer L. Stelwagen, die zijn tekening, zoals voor een bedrijfsschip past, strikt zakelijk hield. De 'Isabella' is door de heer Lunstroo in tekening gebracht en deze wist het karakter van jacht in zijn tekening tot uitdrukking te brengen.

De schepen

Het skûtsje is gebouwd door de scheepsbouwer Roorda van Drachten, het staat geregistreerd voor 36 ton laadvermogen en is nu net eigendom van een Grouwster commissie voor het „skûtsjesilen". Het wordt nu alleen maar gebruikt voor de jaarlijkse wedstrijdenreeks in verschillende watersportcentra in Friesland. Dit schip werd in 1958 door genoemde Grouwster commissie aangekocht van J. Stienstra uit Lutjegast in de provincie Groningen, die het nog in bedrijf heeft gehad, maar die het de laatste jaren als woonschip gebruikte.

Over de 'Isabella' van de heer A. Andringa ontvingen wij de volgende gegevens. Dit tjalkje werd in 1895 door de werf Crolis te IJlst van ijzer gebouwd. Dit schip, waarvoor als type de naam boeier-tjalk wordt genoemd, zou zijn gebouwd naar het model van een houten boeier.

Lees het hele verhaal van Jan Loeff in de Waterkampioen van maart 1960 nr1035

pdf Waterkampioen maart 1960 nr1035 - Twee Friese tjalken.pdf

Terug naar vorige pagina