Indelingen in Categorieën

Inschrijving van een jacht in het Stamboek voor Ronde en Platbodemjachten is mogelijk als het jacht voldoet aan de criteria voor inschrijving van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Afhankelijk van leeftijd, herkomst en uitvoering van het jacht bepaalt de Criterium Commissie in welke categorie het jacht wordt ingedeeld.

Een schip met een Stichtingsplaquette, waarvan de eigenaar de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, wordt als 'actief' jacht (Categorie A-D en M) in het bestand van het Stamboek opgenomen. Overigens zijn Musea vrijgesteld van deze bijdrage.

Het Stamboek kent de volgende indeling van schepen in categorieën

 1. Categorie A ('Actief')
  Ronde en Platbodemjachten in hun oorspronkelijke vorm, gebouwd vòòr of in 1950 en in hun oorspronkelijke vorm en bouwwijze behouden gebleven of gerestaureerd. Deze schepen kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Monument® " in het Register Varend Erfgoed Nederland.
   
 2. Categorie B ('Actief')
  Ronde en Platbodemjachten oorspronkelijk gebouwd vòòr of in 1950 en in hun oorspronkelijke vorm behouden of gerestaureerd doch nadien op verantwoorde wijze tot jacht verbouwd. Deze schepen kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Monument®" in het Register Varend Erfgoed Nederland.
   
 3. Categorie C ('Actief')
  Ronde en Platbodemjachten gebouwd na 1950, welke zijn gebouwd en/of gerestaureerd volgende de oorspronkelijke vormen en bouwwijzen van de jachten behorende tot categorie A. Schepen in deze categorie, die 50 jaar of ouder zijn, kunnen worden opgenomen als "Varend Erfgoed" in het Register Varend Erfgoed Nederland.
   
 4. Categorie D ('Actief')
  Overige Ronde en Platbodemjachten, niet behorend onder categorie A,B of C; doch geheel of nagenoeg geheel voldoen aan de gestelde criteria. Schepen in deze categorie, die 50 jaar of ouder zijn, kunnen worden opgenomen als "Varend Erfgoed" in het Register Varend Erfgoed Nederland.
   
 5. Categorie M (useum) ('Actief')
  Ronde en Platbodemjachten, die in collecties van Musea zijn opgenomen en niet meer varen.
   
 6. Categorie R (estauratie en (Ver)Nieuwbouw) ('Registratie')
  Ronde en Platbodemjachten, die ooit of nog nooit zijn ingeschreven, langdurig worden gerestaureerd,  worden "vernieuwbouwd" of geheel nieuw worden gebouwd. De periode tussen de aanvang van de werkzaamheden en afronding kan soms jaren duren. Van een echte Inschrijving is hier nog geen sprake.
   
 7. Categorie O (pgeschort) ('Niet Actief')
  Ronde en Platbodemjachten ingeschreven in het Stamboek, die zodanig zijn gemodificeerd, dat ze (mogelijk tijdelijk) niet (meer) voldoen aan de geldende Criteria.
   
 8. Categorie V (erdwenen) ('Niet Actief')
  Ooit vastgelegde of ingeschreven Ronde en Platbodemjachten, waarvan uit het Stamboekarchief blijkt dat ze (hoogstwaarschijnlijk) niet meer bestaan.
   
 9. Categorie X ('Niet Actief')
  Ronde en Platbodemjachten met Stichtingsplaquette, waarvan de huidige eigenaar geen donateur van de Stichting is. Deze eigenaar is niet in onze administratie opgenomen en betaalt geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld dat het schip/eigenaar is aangesloten bij een Behoudsorganisatie, aangesloten bij de FVEN, is vanuit de SSRP niet mogelijk.
  Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
   
 10. Categorie Z ('Niet Actief')
  Ronde en Platbodemjachten, die binnen deze groep (9000-serie) vallen, zijn ooit wel in het archief van het Stamboek vastgelegd. Ze hebben nooit een plaquette gehad.

Dispensaties

Het bestuur van de SSRP heeft het recht om schepen een dispensatie te geven, als ze niet volledig aan huidige criteria voldoen. In de schepenlijst wordt bij de betreffende schepen duidelijk aangegeven op welke punten de toegekende dispensatie(s) betrekking hebben.


Opbouw Stamboekarchief en Schepenlijsten vanaf 1952

In 1952 kreeg de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten de opdracht een Stamboek van Friese ronde jachten samen te stellen. Daar is in 1955 de SSRP uit voortgekomen.

Bij het systematisch doorwerken van alle tussen 1954 en 1990 uitgegeven schepenlijsten is opgevallen, dat een vrij groot aantal jachten een of meer jaren is opgenomen (geweest), zonder dat een plaquettenummer werd toegekend. De bepaling in het huishoudelijk reglement, dat elk ingeschreven jacht een plaquette met het inschrijvingsnummer behoort te hebben, is pas in in de jaren-'80 van vorige eeuw van kracht geworden. Voordien had de eigenaar de vrije keus om al dan niet een genummerde plaquette aan te schaffen. Zag hij/zij daarvan af, dan kreeg het jacht in kwestie ook geen nummer met de mogelijkheid tot latere identificatie. De betreffende schepen zijn geregistreerd in Categorie Z.

Terug naar vorige pagina