Categorie B ('Actief')

Ronde en Platbodemjachten oorspronkelijk gebouwd vòòr of in 1950 en in hun oorspronkelijke vorm behouden of gerestaureerd doch nadien op verantwoorde wijze tot jacht verbouwd. Deze schepen kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Monument®" in het Register Varend Erfgoed Nederland.