Blazers

In ons standaardwerk 'Ronde en Platbodemjachten' van Mr. Dr. T. Huitema staat het volgende geschreven:

Dit schip is waarschijnlijk in de tweede helft van de negentiende eeuw in het Noordelijk gedeelte van de Zuiderzee en rondom de Waddeneilanden tot ontwikkeling gekomen, als opvolger van de tot die tijd aldaar veel gebruikte schokker. Nauwkeurige gegevens hieromtrent ontbreken echter. Er zou wellicht naar een verband kunnen worden gezocht tussen de blazer en de zeventiende eeuwse kaag. Deze kaag kwam enerzijds voor als een overnaads vrachtschip met rechte voorsteven, dat in het begin van de achttiende eeuw onder andere op Schokland bekend was, en anderzijds als 'kromsteven', Zwolse kaag of Texelse ligter genaamd, en in deze gedaante als lichter gebruikt ter overname van de lading van zeeschepen op de rede van Texel. Konijnenburg stelt daarentegen dat de blazer is ontstaan doordat men de botter groter en voller ging bouwen, om het schip geschikter te maken voor de visserij in de zeegaten tussen de Waddeneilanden en op de Noordzee.

Blazers, Blazers en nog eens Blazers

Over de Blazer is nooit een echt boek verschenen. Wel wordt het schip vermeld in een behoorlijk aantal boeken maar zelden krijgt de Blazer de aandacht die ze verdient. Ter vergelijking: over Botters en Aken zijn halve bibliotheken verschenen en is de informatie niet aan te slepen. Bijna elke vissersplaats aan de voormalig Zuiderzee kent een botterstichting met of zonder een historische werf waar Botters worden onderhouden en opgeknapt. 
Begin 2017 is het boek Blazers, Blazers en nog eens Blazers van Jan G. Braaksma (in 2015 overleden) verschenen.