Maassluis platjacht

H.C.A. van Kampen schrijft in zijn boek 'de Zeilsport' over historisch scheepje de "Bruinvisch":
Het "Maassluissche platje", lijkt misschien nog meer op een "Vollenhovensche bol", zoals de "Bruinvisch", die wij eerder reeds aankondigden. Er behoort zeker heel wat kennis op dit gebied toe om het type te kunnen determineeren. Mij is het bijvoorbeeld onmogelijk te vertellen wat de intrensieke verschillen zijn tusschen dit type en een Lemmer- of botaak. Waarschijnlijk spelen daarbij het platte vlak en de vorm van het voorschip de voornaamste rollen.

Het 'Maassluis platje' bestaat niet als scheepstype, maar wel als 'verzamelnaam'

In ons vlugschrift van eind oktober 2014 'Uit het Stamboek Nr 10 - Behou(d)t het Goede' stelden we de vraag wie ons meer kon vertellen over het 'Maassluis platjacht of platje'. Daarop hebben we van een aantal kenners van de Nederlandse Ronde en Platbodem schepen in het verleden uitgebreide reacties gekregen. In het kort kwamen alle reacties neer op de stelling "Het 'Maassluis platje' bestaat niet als scheepstype, maar wel als 'verzamelnaam' voor schepen, die vanuit een plaats of omgeving een bepaalde visserij uitoefenden". Bij de oudste vertegenwoordiger in het Stamboek, de 'Bruinvisch' wordt de 'verzamelnaam' uitgelegd.

Terug naar overzicht