Platgat botter

In ons Stamboek is één Platgatbotter ingeschreven: de 'Erato', plaquette 63. Ze is gebouwd als jacht bij Scheepswerf Langenberg in 1928 . Deze werf was geverstigd in Leeuwarden aan het Vliet, dat in 1965 werd afgedamd. In 1966 werd daarover een verhaal gepubliceerd in de Waterkampioen en daarin staat geschreven:

Allerlei typen schepen vonden hun weg door heel Nederland. Daaronder was ook een geheel apart schip - de opdrachtgever was trouwens ook apart - namelijk een botter met de kont van een Staverse jol. Dit schip werd in 1929 gebouwd en de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjacht en noemt het een „platgatbotter".

Terug naar vorige pagina