Bodder

Bodder Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Jan Kooijman schrijft in zijn boek "Platbodemjachten van J.K. Gipon":
Met het ontwerp van de 9.00m hoogaars won ontwerper J.K. Gipon in 1954 de tweede prijs, die was uitgeschreven door de KVNWV. Het schip moest aan drie eisen voldoen: het moest mooi zijn, het moest goedkoop zijn en het moest goed zeilen. De jury was in het algemeen over het ontwerp zeer tevreden; slechts werd de opmerking gemaakt dat er enige twijfel bestond over de vraag of het zeiloppervlak niet aan de grote kant was. In latere versies van het ontwerp heeft Gipon dit gecorrigeerd, onder meer door het vlak te laten maken van dikke plaat. Dat had twee gevolgen: er werd gewichtsstabiliteit toegevoegd en de beschikbare stahoogte werd groter doordat het vlak zonder spanten en wrangen kon worden uitgevoerd. De waterverplaatsing is minder groot dan de lengte zou doen vermoeden, dit ten gevolge van de lange voorsteven.

De 9.00m hoogaars 'Bodder 2' is ontworpen door J.K. Gipon en in 1970 gebouwd in opdracht van Ir. Sandbergen uit Breda. Hij gaf haar bij de tewaterlating de naam 'Johanna Maria'. Volgens de eerste opgave was de bouwer "Bos & Kalis". Voor zover wij weten werd de naam ook geschreven als Boskalis. Ze heeft af en toe materieel voor eigen gebruik gebouwd. De werf zat waarschijnlijk in Papendrecht.

De 'Johanna Maria' in haar begin jaren onder zeil
De 'Johanna Maria' in haar begin jaren onder zeil

Eigenschappen

Plaquette nummer:1149 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Hoogaars

Bouw

Bouwjaar:1970 Ontwerper:J.K. Gipon
Werf:Bos & Kalis Werf plaats:
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:9,00 m Breedte berghout:2,80 m
Diepgang:0,65 m Masthoogte water:10,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1970 – onbekend Ir. Sandbergen, Breda ( Johanna Maria)
1973 – (Eigenaar - Nu geen relatie met het Stamboek) H.A.M. Wilke, Oegstgeest ( Bodder)

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht