De Goede Verwachting

De Goede Verwachting Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

In 1894 liep de tjalk bij Scheepswerf Barkmeijer in Briltil van stapel als 'De Goede Verwachting', opdrachtgever onbekend. Tussen het dorp Enumatil en de brug Briltil kronkelt het Hoendiep bochtig naar het noorden. Dat is het Enumatilster Rak of ‘Imertilster Rek’ zoals de Friese schippers het benoemen. Het is bij de schippers uit deze streek vooral bekend door de geoutilleerde scheepswerf die de Barkmeijers er al sinds 1839 exploiteerde. In 1962 begon ze, na een grondige verbouwing, een tweede leven als charterschip.

Scheepswerf Barkmeijer Briltil

De helling van Brakmeijer in Briltil kende drie bloeiperioden. De eerste valt in de tijd, dat Berend Gerrits Barkmeijer voor het eerst ijzeren schepen bouwt (1888-1905), waarvan er nog enkele varen, zoals 'De Goede Verwachting'. Kenmerkend voor deze vroege Barkmeijer-tjalken, was het nogal hoekig vrijboord, en het verloop van de zgn. zeeg dat nog maar weinig doorloopt en vrijwel eindigt bij de bolders. De boegen in de kop zijn relatief breed bij gelijke valling van de voorsteven, de typische Groningse ‘ijzeren planken’. De schepen waren ook vrij zwaar van bouw.

Eigenschappen

Plaquette nummer:490 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjalk

Bouw

Bouwjaar:1894 Ontwerper:Berend Barkmeijer
Werf:Berend Barkmeijer Werf plaats:Briltil
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:IJzer Materiaal kajuit:IJzer
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:20,56 m Breedte berghout:4,78 m
Diepgang:1,05 m Masthoogte water:16,50 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

onbekend – 1962 Gebr. Fortuin ( De Goede Verwachting)
1962 – onbekend F. van Olphen, Ommen ( De Goede Verwachting)
onbekend – onbekend ( Zwarte Ruiter)

Geschiedenis

1962

1962

1962: Weekblad Margriet: Nog EENMAAL werd het ruim gevuld...

Toen Moeke Fortuin dezer dagen besloot haar zeiltjalk te verkopen, sloot zij daarmee onbewust een roemrijke periode in onze Nederlandse geschiedenis af. Met „De Goede Verwachting" verdween namelijk het laatste trotse zeilvrachtschip uit onze binnenwateren.

Nog éénmaal werd het ruim gevuld. Het was het stille afscheid van al die eeuwen dat zeilvrachtschepen onze wateren bevoeren.
Nog éénmaal werd het ruim gevuld. Het was het stille afscheid van al die eeuwen dat zeilvrachtschepen onze wateren bevoeren.

Het water van de Hollandse IJssel klotst een schuimende kantkraag om de zuivere rondingen van de trotse zeiltjalk „De Goede Verwachting". Het geluid van bonkende voetstappen op het dek, het piepen van de lieren en het doffe gedreun in het laadruim rijgen zich aaneen tot een weemoedig afscheidslied. Zó klinkt 't tenminste de oude vrouw in de oren die in de roef achter het raampje zit. Voor het laatst neemt ze al die vertrouwde geluiden in zich op. Van tijd tot tijd schuift haar gerimpelde hand het gordijntje opzij en turen haar oude ogen naar de bedrijvigheid op het achterdek. Nog één keer zal ze met de jongens uitzien naar een gunstige wind; nog één keer zal ze aan mast en boegspriet het grootzeil, de stagfok en de kluiver omhoog zien gaan; nog één keer zullen haar jongens het schip met grote behendigheid de haven van Amsterdam laten binnen lopen. Piebe, de schipper, zal bevelen schreeuwen, kort aangebonden, zoals gewoonlijk, de helmstok in de hand. Haar andere zoons, Freek en Ruurd, zullen de schoot bedienen en klaar staan, om zodra de boot de walkant is genaderd, met haak en meertouw aan land te springen.

Zevenenvijftig jaar lang moest Moeke het drinkwater aan dek gaan halen, waar het in vaten lag opgeslagen
Zevenenvijftig jaar lang moest Moeke het drinkwater aan dek gaan halen, waar het in vaten lag opgeslagen

Hoe vertrouwd is ze met dit alles. Het doet pijn te bedenken dat de tjalk, die nu nog vleugellam op het water ligt, straks met volle zeilen zijn laatste reis zal beginnen. En als dan het spoor van spattend schuim is vervlogen, net sobere verslag van de oude vrouw. „Als schipper ben je altijd afhankelijk van wind en tij. Als we een vracht hadden, keken we duizendmaal omhoog naar de mast om te zien of de wind in de goeie hoek zat. Heel vaak gingen we 's nachts om drie uur al weg om te profiteren van gunstige winden. Als alles meeliep, duurde een tocht over de Zuiderzee een dag. Bij storm of windstilte deden we er een paar etmalen over."

Voor het laatst zijn de zeilen gehesen. Weemoedig zwaait Moeke een „vaarwel".
Voor het laatst zijn de zeilen gehesen. Weemoedig zwaait Moeke een „vaarwel".
Het roer van de tjalk is met prachtig houtsnijwerk versierd.
Het roer van de tjalk is met prachtig houtsnijwerk versierd.

Froukje was vooral beducht voor de noordwesterstormen. Dan kon het spoken op de Zuiderzee. Zodra het schip begon te stampen en te slingeren stond ze op. Terwijl haar man en later haar zoons aan dek hun uiterste best deden het schip te behouden, zong zij in de roef wiegeliedjes voor de kinderen of bracht ze koppen dampende koffie naar boven. Na zo'n wilde stormnacht was er altijd rouw. Rouw in de dorpen waarvan de dijken in de nacht door het woeste geweld van het water waren besprongen; rouw in de harten van vissersvrouwen wier mannen of zoons door de zee waren verzwolgen. „De Goede Verwachting" trotseerde elke storm. „Dat is geen verdienste, je wordt gespaard", getuigt Moeke Fortuin. Na de dood van haar man veranderde er weinig. Piebe, de oudste zoon, nam vaders werk over. Hij was eenentwintig en een doorgewinterde schipper. Op school is hij nooit geweest. Schrijven kan hij niet en zijn vrachtbrieven ondertekent hij met een kruisje. Maar nooit van zijn leven heeft hij een lading verspeeld, want varen, dat kan hij!

Als de zeilen gestreken zijn, kan Anne de was aan dek laten drogen.
Als de zeilen gestreken zijn, kan Anne de was aan dek laten drogen.

Afscheid

Veel heeft Moeke in de loop der tijden zien veranderen. Jaar na jaar zag ze het aantal zeilschepen verminderen. De opengevallen plaatsen werden ingenomen door driftig tjoekende motorboten. Toen de veelbesproken drooglegging van de Zuiderzee begon, zag ze met eigen ogen de eerste gemalen verschijnen. En een voor een zag ze de vissershavens sterven... Steeds verder werd de zee teruggejaagd. Toen stierf ook de zeilvaart; de motor had ten slotte het pleit gewonnen. Het ging snel bergafwaarts. In 1941 bevoeren nog 3328 vracht-zeilschepen de Nederlandse bin-nenwateren. In 1963 was het er nog maar één... de tjalk van Moeke Fortuin.
Nu heeft ze afstand gedaan van het verleden. Sinds kort woont ze op een Klipperaak, die op naam van de jongens staat. Het is een lief motorscheepje, groter dan de tjalk, geriefelijker om in te wonen. Maar... „we zetten er toch een zeiltje op," zeggen de jongens. Want al is het verleden nog zo doordrenkt van zweet en tranen, de mens kan er toch moeilijk afscheid van nemen...

Voor het laatst loopt 'De Goede Verwachting' de haven van Amsterdam binnen
Voor het laatst loopt 'De Goede Verwachting' de haven van Amsterdam binnen

1979

1979

1979: Inschrijving Tjalk 'De Goede Verwachting' in het Stamboek

2013

2013

2013: 'De Goede Verwachting' in de vaart als charterschip 'Zwarte Ruiter'

2018

25 oktober 2018

25 oktober 2018: Reactie van C. van der Veen uit Haarlem

Ik heb het schip in opdracht van de heer van Olphen te Bloemendaal in 1962 in het Spaarne te Haarlem verbouwd.
Ik heb de dekluiken aan 2 kanten ingekort. De middenbalk vervangen door 2 andere en daarop plastic koepels gemaakt .
In het schip heb ik een aantal hutten gemaakt en een deksalon met een trapje. Aan de rechterkant uitneembare schotten, waarachter ballast geplaatst moest worden, zodat de diepgang 13 cm lager kwam. Er is een 12 cilinder diesel motor geplaatst.
Ik heb een ander dekzeil aangebracht en de roerstang van eikenhout in model gemaakt. Daarna is het schip naar de haven van Enkhuizen gevaren.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht