De Koning Radboud

De Koning Radboud Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Het schip werd in 1910 in opdracht van de schipper Sijtze Heringa uit Welrijp gebouwd. De scheepsbouwer en eigenaar van de werf Eduard R. Kuiper, te Rohel Fr. toog na het verkrijgen van de opdracht naar Dokkum, waar hij een Hasselteraak aantrof, afkomstig uit Overijssel. Dit schip werd goed bekeken, maar heel eigenaardig in onze ogen, er werden geen metingen verricht. Met deze gegevens werd een tekening gemaakt en werden de nodige gegevens berekend. Een werkwijze die men tegenwoordig niet meer wil of kan volgen!

Zo ontstond toch een juweeltje van scheepsbouwkunst, dat men in dit soort vrachtschepen maar weinig aantreft. De Aak behoort tot de kleinere Hasselteraken, die in Friesland en Overijssel, met zijn destijds nauwe vaarwateren, veelvuldig voorkwamen. De afmetingen zijn, bij de eerste meting vastgesteld: 16,68 m over de stevens, 3,53 m grootste breedte, 35.023 ton max. laadvermogen. Onder haar eerste naam 'Vrouwe Cornelia' is zij vele malen van eigenaar verwisseld. De eerste maal was dit in 1913 toen opdrachtgever-schipper Sytse Heeringa uit Welsrijp een groter schip liet bouwen daar de 'Vrouwe Cornelia' te rank was voor het door hem bedreven turfvervoer, waarbij de deklast een grotere stabiliteit vroeg. Voor dit nieuwe schip werd van dezelfde tekening uitgegaan met dien verstande dat het 30 cm breder en iets langer werd. Deze tekening bestaat nu nog en de Zee-Verkenners hebben er een foto van laten maken.
In 1937 werd het schip gekocht door H. Zwerver uit Leeuwarden en verdoopt in 'Twee Gezusters'. Hij heeft van 1937 t/m 1953 vracht gevaren met het schip, waarop hij ook woonde samen met mijn grootmoeder en 3 kinderen. In 1953 heeft hij het schip verkocht. In dat jaar verwisselde 'De Radboud' voor het laatst van eigenaar en werd zij het eigendom van de Admiraal Coenders-groep en kreeg de naam van een van Frieslands oudste vorsten 'Koning Radboud'.

Eigenschappen

Plaquette nummer:741 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Hasselter aak

Bouw

Bouwjaar:1911 Ontwerper:E.R. Kuiper
Werf:E.R. Kuiper Werf plaats:Rohel (Augustinusga)
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:16,68 m Breedte berghout:3,53 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1911 – 1913 Sytse Heringa, Welsrijp ( Nooit Volmaakt)
1913 – onbekend S. Kooistra ( De Vrouw Cornelia)
onbekend – onbekend S. Seinstra, Leeuwarden ( De Vrouw Cornelia)
1937 – 1953 H. Zwerver, Leeuwarden ( Twee Gezusters)
1953 – 1966 Zeeverkennersgroep Admiraal Coenders, Leeuwarden ( De Koning Radboud)
1966 – 1971 C.J. Looysen, Baarn ( De Koning Radboud)
1971 – 1977 L.F. Reyse, Baarn ( De Koning Radboud)

Geschiedenis

1911

17 oktober 1911

17 oktober 1911: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Nooit Volmaakt - Meetnummer: L1273N

1937

24 december 1937

24 december 1937: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Twee Gezusters - Meetnummer: G4718N

1940

27 januari 1940

27 januari 1940: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Twee Gezusters - Meetnummer: G5423N - Brandmerk 355 B Leeuw 1953

1953

1953

1953: Zeeverkenners kopen Hasselter aak 'Koning Radboud'

Foto uit 1953-1954
Foto uit 1953-1954

1960

april 1960

april 1960: Waterkampioen nummer 1036 - De 'Koning Radboud' van de Zee-verkenners van de Groep Admiraal Coenders uit Leeuwarden

1977

1977

1977: Registratie Stamboek

2020

19 januari 2020

19 januari 2020: Reactie van oud-eigenaar C.J. Looysen

De Hasselter aak 'De Koning Radboud' is door mij aangekocht in 1966, in eerste instantie voor de zeeverkennersgroep De Mango Kwane te Baarn. In 1968 ben ik privé met het schip gaan varen en in 1971 is het schip overgenomen door mijn zwager L.F. Reijse.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht