De Vrouwe Egbertje

De Vrouwe Egbertje Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

In het tijdschrift "Watersport" 1919, blz. 81 komt een ingezonden stuk voor van H. Kersken. waarin hij opmerkt, dat bovengenoemd door Akerboom getekend ontwerp praktisch gelijk is aan het ontwerp van Kersken van het Lemsteraakjacht 'Vivo' voorkomende in de "Watersport" van 1916 welk schip eveneens bij Akerboom werd gebouwd. De tekeningen werden door Kersken op genoemde werf indertijd achtergelaten. Kersken protesteert.
Akerboom beantwoordt dit door op te merken, dat Lemsteraakjachten inderdaad op elkaar zullen gelijken, dat alle afmetingen van de 'Alcedo' afwijken met die van de 'Vivo'. Ook bevindt zich in de 'Alcedo' geen overtollige ballast in het achterschip, zoals met de 'Vivo' het geval is.

H.A. Akerboom Scheepswerf Boskoop

Johannes Akerboom, tweede zoon van Henricus, heeft het ondernemersbloed van zijn vader geërfd. In 1882 koopt hij een werf in Boskoop. In deze contreien, met vele honderden kilometers waterweg, is een scheepje een goed transportmiddel. Zowel voor zaken, als voor plezier. Johannes richt zich op een andere klantenkring dan zijn vader, namelijk op de streeknotabelen zoals de dokter en de notaris en op overheidsinstanties zoals politie en brandweer. De werf in Boskoop specialiseert zich in ‘den bouw van luxe en andere motorboten’. Van deze werf komen fraaie notarisbootjes, Lemsteraken, fotografenbootjes, doktersbootjes en pramen en vletten voor tuinders. Vakmanschap is in de familie iets vanzelfsprekends; de zoons gaan enkele generaties lang direct vanuit de schoolbanken de werf op.
(Bron:Historische vereniging Boskoop)

Eigenschappen

Plaquette nummer:1506 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Lemsteraak

Bouw

Bouwjaar:1918 Ontwerper:H.A. Akerboom (H. Kersken sr.)
Werf:H.A. Akerboom Werf plaats:Boskoop
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:12,60 m Breedte berghout:4,60 m
Diepgang:0,90 m Masthoogte water:16,00 m
Oppervlakte grootzeil:60,00 m2 Oppervlakte fok:40,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:20,00 m2
Oppervlakte totaal:120,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1918 – 1927 E.H. Vinke, Rotterdam ( Alcedo l)
1927 – onbekend Dhr. Kettle, Hamburg ( Breezand)
onbekend – onbekend Dhr. van Bergen Henegouwen ( Andromeda)
onbekend – onbekend ( Vrouwe Cornelia)
onbekend – 2000 D. van der Schoot, Harlingen ( De Vrouwe Egbertje)
2000 – 2016 J.J. de Boer, Marum ( De Vrouwe Egbertje)
2016 – (Eigenaar - nu geen relatie met het Stamboek) J. Bos, Lauwersoog ( De Vrouwe Egbertje )

Geschiedenis

1955

1955

1955: Informatie in het Stamboekarchief

1990

1990

1990: Geschiedenis van 'De Vrouwe Egbertje' door D. van der Schoot

2017

17 augustus 2017

17 augustus 2017: De lemsteraak 'De Vrouwe Egbertje' wordt gerestaureerd in Lauwersoog (foto's Jan Eissens)

2018

29 augustus 2018

29 augustus 2018: De lemsteraak 'De Vrouwe Egbertje' wordt gerestaureerd in Lauwersoog (foto's Gerard ten Cate)

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht