Emelisse

Emelisse Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Dit vissersschip, de hoogaars, uit Zeeland is een moeilijk te ontwerpen vaartuig vanwege de lange lijnen van boeisel en berghout in het voorschip. De hoogaars heeft namelijk een heel lange, vallende voorsteven, wat tot gevolg heeft dat de lijnen van berghout en boeisel naar de steven toe met grote zorg en deskundigheid moeten worden getekend. Het is niet voldoende dat die in het zij-aanzicht goed stroken. Ziet men het schip van een wat hogere of lagere standplaats, dan kan het bij een slecht ontwerp voorkomen dat men een lelijke slag constateert. J.K. Gipon heeft in zijn hoogaarsen deze fout vermeden.

Jan Kooijman schrijft in zijn boek 'Platbodemjachten van J.K. Gipon' verder het volgende:

Een verdere bijzonderheid is dat de berghoutslijn naar achter toe, lang laag op het water blijft en pas heel laat met een sierlijke zwaai omhoog loopt. Sommige hoogaarsen hebben dit heel sterk. Een schilder zei mij: 'Ze lijken op een kloek met de vleugels laag naar beneden om de kuikens te beschermen. De lange vallende voorsteven had bij het werk van de hoogaars een speciale funktie, namelijk het buitenboord houden van buiswater, vooral ver van de kookpot voor de gamalen die in het ruim stond opgesteld.

De Jikkemien in het boek 'Platbodemjachten van J.K. Gipon'
De Jikkemien in het boek 'Platbodemjachten van J.K. Gipon'

Hoewel het vlak van de hoogaars in langsdoorsnede niet bij alle typen gelijk was, kan toch in het algemeen worden gezegd, dat de hoogaars in het voorschip dieper was dan in het achterschip. Vandaar de naam hoogaars: hoog kontje (niet boven water maar onder water). De visserman-hoogaars kwam bij het vissen in de geulen van Zeeland herhaaldelijk vast te zitten. Doordat het schip aan de voorzijde de grootste diepgang had kon het zonder veel moeite omzwaaien en in de tegenovergestelde richting wegvaren net als de hengst. Wel moest dan het vissende roer eerst worden opgehaald. Met deze snelle omkeermanoeuvre voorkwam men groot tijdverlies. En: 'tijd was geld.'

Gipon koos bij zijn hoogaarsen voor een matig gebogen vlakvorm met een scheg die gunstig is voor de bescherming van de schroef. Het roer steekt daar niet onderuit. Hij heeft Hoogaarsen ontworpen in diverse lengtes. De hoogaars was van oudsher een scheepstype dat in diverse maten werd gebouwd.

De Hoogaars 'Emelisse' is gebouwd in 1974. Opdrachtgever was A. Baard uit Kattendijke die haar 37 jaar in bezit heeft gehad. Bij de tewaterlating kreeg de hoogaars de naam 'Jikkemien'.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1031 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Hoogaars

Bouw

Bouwjaar:1974 Ontwerper:J.K. Gipon
Werf:Kooijman & De Vries Werf plaats:Deil
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:9,00 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1974 – 2011 A. Baard, Kattendijke ( Jikkemien)
2011 – 2012 Joop de Looff, Vlissingen ( Emelisse)
2012 – 2019 G.C.J. Hoppenbrouwers, Oud Gastel ( Emelisse)
2019 – onbekend Wim Loots ( Emelisse)

Geschiedenis

2014

2014

2014: Foto's van de Hoogaars 'Emelisse'

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht