Hoop op Zegen

Hoop op Zegen Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Uit de koopakte blijkt dat Gerrit Jans Barkmeijer en zijn vrouw Kunje Douwes Rijskamp onder Noordhorn op 11 mei 1839 drie bunder land hadden gekocht van landbouwer Popke Jans Venema voor een bedrag van 650 gulden. In Briltil is Gerrit Jans samen met zijn zoons Douwe, Berend en Ale opnieuw begonnen en binnen niet al te lange tijd werd het geheel omgetoverd tot een echte scheepswerf. Het was een tijd waarin je bij wijze van spreken, met een hamer en een beitel en de benodigde kennis van zaken, nog een schip kon bouwen. Tot de crisisjaren van 1930 hebben ze het samen volgehouden. De scheepswerf werd omstreeks 1935 opgeheven.

De 'Hoop op Zegen' is in 1901 gebouwd. Ze is als 'Gelske' te water gelaten in opdracht van Pieter Pieters Bies uit Garijp. www.skutsjehistorie.nl meetnummer L143N.

Eigenschappen

Plaquette nummer:236 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjalk

Bouw

Bouwjaar:1901 Ontwerper:Berend Barkmeijer
Werf:Berend Barkmeijer Werf plaats:Briltil
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:15,95 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1901 – 1910 Pieter Pieters Bies, Garijp ( Gelske)
1910 – 1941 Derk Geerts van der Meer, Oostermeer ( Ora et Labora)
1941 – onbekend W. Dijkstra, Harlingen ( Hoop op Zegen)
1960 – 1969 E. Korthagen-van Til, Nieuwersluis ( Hoop op Zegen)
onbekend – onbekend S. Zijsling, Jutrijp ( Hoop op Zegen)

Geschiedenis

1901

23 mei 1901

23 mei 1901: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Gelske - Meetnummer: L143N

Het turfschip van Pieter Bies in de Dorpsvaart te Garijp (Bron Frits J. Jansen)
Het turfschip van Pieter Bies in de Dorpsvaart te Garijp (Bron Frits J. Jansen)
Originele registratie van deze meting bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1966_030
Originele registratie van deze meting bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1966_030
Originele registratie van deze meting bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1966_030
Originele registratie van deze meting bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1966_030

1941

25 september 1941

25 september 1941: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Hoop op Zegen - Meetnummer: G6103N

1964

12 november 1964

12 november 1964: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Hoop op Zegen - Meetnummer: A20303N en brandmerk 6212 B Amst 1965

2013

6 september 2013

6 september 2013: Vraag van Marinus Halie

Ik ben opzoek naar een tjalk waar enkel deze informatie mij van bekend is:
Beschrijving Tjalkjacht "Hoop op Zegen". Achtergrondinformatie Tjalkjacht "Hoop op Zegen" nu met zwaarden. Eigenaresse mevrouw E. Korthagen van Til. Zie ook het archief van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten 29 juni 1960.
Gezien SSRP in 1960 een inschrijving van dit schip had, zijn er mogelijk meerdere gegevens bekend bij u. Mogelijk is deze bovenstaande informatie en foto aan te vullen bij de juiste tjalk met de naam Hoop op zegen. Ik hoop er tevens achter te komen of de tjalk nog bestaat...

2019

24 december 2019

24 december 2019: Vraag van Ruud van Heusden

Bijgaand stuur ik u twee foto's van de Tjalk "Hoop op Zegen". Dit schip is tussen ca 1950 en 1970 eigendom geweest van mw. Bets Korthagen van Til en heeft in die jaren voor haar huis in de Vecht in Breukelen gelegen. Belangrijke vraag is natuurlijk, hebben we het hier over het zelfde schip. Zelf ben ik bezig met een biografie over die mevrouw.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht