Swealtje

Swealtje Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Tj. Bruinsma in Terzool/Scharnegoutum

Dhr. Vermeer schrijft in het boek 'Tjotters en Boatsjes' over Tjitte Bruinsma, dat deze naast de diverse Wyldsjitters ook een kleine tjotter heeft gebouwd. Tjitte Bruinsma (1935) kwam na een opleiding tot meubelmaker terecht in de houthandel, eerst bij De Vries in IJlst, later bij Oppedijk in Sneek. Zijn fascinatie voor Friese ronde bootjes, met name wyldsjittertjes, gecombineerd met zijn kennis van hout en kunde in de bewerking ervan deed hem tenslotte besluiten in Terzool een werfje te beginnen. Op Hiswa en Recreana trokken zijn wyldsjitters door hun fraaie afwerking de aandacht. In totaal bouwde Bruinsma 9 wyldsjitters, enkele grasbootjes en ook een kleine tjotter, 'De Trije Swannen', die niet in het Stamboek is opgenomen, maar wel aan de Regionale Friese Reünie heeft deelgenomen. Bij de bouw van deze tjotter kreeg hij advies van zijn verre bloedverwant, de kunstenaar Marten Groenhof uit It Heidenskip. Als voorbeeld diende de NNWB-tjotter "Friso", die vijftien jaar eerder door Groenhof volledig was gerestaureerd. Met de opgedane ervaring had Groenhof daarna voor zichzelf de tjotter "Aventûr" gebouwd.

Eigenschappen

Plaquette nummer:931 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Boatsje

Bouw

Bouwjaar:1968 Ontwerper:
Werf:Tj. Bruinsma Werf plaats:Scharnegoutum
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,00 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1975 – 1980 B.B. van Vliet, Amsterdam ( Swealtje)

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht