Zeester

Zeester Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

De Lemsteraak 'Zeester' is in 1916 gebouwd op de werf van van Goor & Spiekman in Zwartsluis. De werf van Johannes van Goor werd in 1876 geopend. Vanaf 1918 werd het van Goor & Spiekman. Bij Van Goor werden vanaf 1898 ijzeren schepen gebouwd en later ook wel stalen schepen. Van Goor bouwde voor die tijd forse schepen: 22 tot 24 meter lang en 4,50 tot 5 meter breed met een laadvermogen van 125 tot 155 ton. In 1969 is de aak gekocht door Jachtwerf Stofberg & Zn en verbouwd tot jachtaak met kajuit.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1196 Zeil nummer: VB131
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Lemsteraak

Bouw

Bouwjaar:1916 Ontwerper:
Werf:Van Goor en Spiekman Werf plaats:Zwartsluis
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Hout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:11,90 m Breedte berghout:4,00 m
Diepgang:0,85 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1916 – 1939 Herman Diender, bijgenaamd 'de Mikke', Vollenhove ( VN78)
1939 – 1949 Cor Bijl, Enkhuizen ( EH39)
1949 – 1969 Jan Westerink, bijnaam 'Jan Rem', Elburg ( EB40)
1969 – 1969 Stofberg en zn BV, Enkhuizen ( EB40)
1969 – 1978 D. Kuyper, Laren ( Vrouwe Joanna)
1978 – onbekend Joh. Bloemendaal, Leimuiden ( Zeester)
2014 – (Eigenaar - "Activering" in behandeling) M.P. Dop en C.C.W.M. Verdegaal , Leeuwarden ( Zeester)

Geschiedenis

1978

1978

1978: De Lemsteraak 'Zeester' in Stichtings Monografie nummer 20 "Lemsteraken van visserman tot jacht"

Mr. Dr. T. Huitema schrijft in Stichtings Monografie nummer 20:
De 'Zeester' is gebouwd als vissermanaak in 1916 voor visser Herman Diender, bijgenaamd 'de Mikke', uit Vollenhove met visserijnummer VN78. In 1939 verkocht aan C. Bijl in Enkhuizen (EH39) en vervolgens aan Jan Westerink, bijgenaamd 'Jan Rem', in Elburg (EB40).
Diens zoon schrijft onder meer dat omstreeks 1950 de mast bij het vissen overboord werd gezeild en dat later nog eens de kluiverboom in een aak van de Zuiderzeewerken werd geboord! Rauwe zeilers kennelijk deze Westerinks!
Stofberg kocht vervolgens ook deze aak, die na verbouwing tot jacht, in 1969 werd verkocht aan de heer Kuipers te Laren. Sinds 1978 is de aak eigendom van de heer J.B. Bloemendaal te Leiderdorp onder den naam 'Vrouwe Joanna', met als wedstrijdnummer VB131. Thans is deze aak omgedoopt tot 'Zeester'.

1979

18 juni 1979

18 juni 1979: Informatie van eigenaar Joh. Bloemendaal

1994

25 augustus 1994

25 augustus 1994: Brief van ontwerper Ir. H. Vreedenburgh aan eigenaar Joh. Bloemendaal

In ons Stamboekarchief bevindt zich een brief van ontwerper Ir. H. Vreedenburgh aan de eigenaar met de vraag of hij de intreehoek van de waterlijn van de Lemsteraak 'Zeester' mag opmeten. Of dat ook is gebeurd, is ons niet bekend.

Ir. H. Vreedenburgh schrijft:
Blijkens de ledenlijst van de VSRP bent u de eigenaar van de Lemsteraak 'Zeester' VB131, waarvan in de Monografie van Huitema, "Lemsteraken: Van visserman tot jacht een foto staat. Toen ik die onlangs weer eens onder ogen kreeg, viel het mij op dat de intreehoek van de waterlijn veel scherper is dan bij de meeste andere aken. Zoals u mogelijk bekend is, zijn er mensen die vinden dat een schip niet authentiek is, als het geen bolle kop heeft. Die mening deel ik niet en ik ben dan ook erg geïnteresseerd in schepen van onverdachte herkomst, zoals het uwe, die een minder volle waterlijn hebben. Het is mogelijk dat een volle kop langer zee kan bouwen, maar daartegenover staat dat een scherper voorschip minder buist en dat is voor een jacht toch wel plezierig. Ooit zijn er een tweetal vissersboten gebouwd met een flauw hellende rechte steven en een scherpe waterlijn. De schipper van één daarvan die ik sprak was heel tevreden dat zijn schip zo weinig buisde, maar ik heb die boot nooit teruggezien en heb er ook geen verdere gegevens van. Ook mijn schokkers staan erom bekend weinig buizen, maar de waterlijn wordt door sommIgen te scherp geacht, ofschoon die is afgeleid van een Vollenhovese Schokker uit het boek van Sopers "Schepen die verdwijnen". Ik vraag mij af of u de hoek van de waterlijn kent en zo niet of het mogelijk zou zijn die op te meten. Als het schip op het droge staat is dat eenvoudig en ik wil mij daar graag mee belasten als het voor mij bereikbaar is. Te water is het wat moeilijker maar niet ondoenlijk.
Mag ik wat van u horen?
Met vriendelijke groeten,
H. Vreedenburgh

2019

6 juli 2019

6 juli 2019: Reactie op de brief van H. Vreedenburgh van Dirk Huizinga

Vreedenburgh had het goed gezien, veel aken van onder andere Bos in Echtenerbrug en de Gebr. De Boer zijn geveegd. De waterlijn voor is veel smaller en spitser dan bij de aken van bijvoorbeeld Croles of Auke van der Zee. Een aak met een dikke kop zeilt slechter dan zo’n slanke aak en doet het ook niet beter op groot water. Zelf vind ik het vreemd dat Auke van der Zee schepen bouwde met erg stompe koppen. De 'Zevija' van Eeltsjebaes is immers wel slank van vorm.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht