Zeester

Zeester

De Lemsteraak 'Zeester' is in 1916 gebouwd op de werf van van Goor & Spiekman in Zwartsluis. De werf van Johannes van Goor werd in 1876 geopend. Vanaf 1918 werd het van Goor & Spiekman. Bij Van Goor werden vanaf 1898 ijzeren schepen gebouwd en later ook wel stalen schepen. Van Goor bouwde voor die tijd forse schepen: 22 tot 24 meter lang en 4,50 tot 5 meter breed met een laadvermogen van 125 tot 155 ton. In 1969 is de aak gekocht door Jachtwerf Stofberg & Zn en verbouwd tot jachtaak met kajuit.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1196 Zeil nummer: VB131
Categorie:B Tekening nummer:
Type:Lemsteraak

Bouw

Bouwjaar:1916 Ontwerper:
Werf:Van Goor en Spiekman Werf plaats:Zwartsluis
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Hout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:11,90 m Breedte berghout:4,00 m
Diepgang:0,85 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1916 – 1939 Herman Diender, bijgenaamd 'de Mikke', Vollenhove ( VN78)
1939 – 1949 Cor Bijl, Enkhuizen ( EH39)
1949 – 1969 Jan Westerink, bijnaam 'Jan Rem', Elburg ( EB40)
1969 – 1969 Stofberg en zn BV, Enkhuizen ( EB40)
1969 – 1978 D. Kuyper, Laren ( Vrouwe Joanna)
1978 – onbekend Joh. Bloemendaal, Leimuiden ( Zeester)
2014 – Nu (laatst bekend) M.P. Dop en C.C.W.M. Verdegaal , Leeuwarden ( Zeester)

Geschiedenis

1978

1978

1978: De Lemsteraak 'Zeester' in Stichtings Monografie nummer 20 "Lemsteraken van visserman tot jacht"

Mr. Dr. T. Huitema schrijft in Stichtings Monografie nummer 20:
De 'Zeester' is gebouwd als vissermanaak in 1916 voor visser Herman Diender, bijgenaamd 'de Mikke', uit Vollenhove met visserijnummer VN78. In 1939 verkocht aan C. Bijl in Enkhuizen (EH39) en vervolgens aan Jan Westerink, bijgenaamd 'Jan Rem', in Elburg (EB40).
Diens zoon schrijft onder meer dat omstreeks 1950 de mast bij het vissen overboord werd gezeild en dat later nog eens de kluiverboom in een aak van de Zuiderzeewerken werd geboord! Rauwe zeilers kennelijk deze Westerinks!
Stofberg kocht vervolgens ook deze aak, die na verbouwing tot jacht, in 1969 werd verkocht aan de heer Kuipers te Laren. Sinds 1978 is de aak eigendom van de heer J.B. Bloemendaal te Leiderdorp onder den naam 'Vrouwe Joanna', met als wedstrijdnummer VB131. Thans is deze aak omgedoopt tot 'Zeester'.

1979

18 juni 1979

18 juni 1979: Informatie van eigenaar Joh. Bloemendaal

1994

25 augustus 1994

25 augustus 1994: Brief van ontwerper Ir. H. Vreedenburgh aan eigenaar Joh. Bloemendaal

In ons Stamboekarchief bevindt zich een brief van ontwerper Ir. H. Vreedenburgh aan de eigenaar met de vraag of hij de intreehoek van de waterlijn van de Lemsteraak 'Zeester' mag opmeten. Of dat ook is gebeurd, is ons niet bekend.

Ir. H. Vreedenburgh schrijft:
Blijkens de ledenlijst van de VSRP bent u de eigenaar van de Lemsteraak 'Zeester' VB131, waarvan in de Monografie van Huitema, "Lemsteraken: Van visserman tot jacht een foto staat. Toen ik die onlangs weer eens onder ogen kreeg, viel het mij op dat de intreehoek van de waterlijn veel scherper is dan bij de meeste andere aken. Zoals u mogelijk bekend is, zijn er mensen die vinden dat een schip niet authentiek is, als het geen bolle kop heeft. Die mening deel ik niet en ik ben dan ook erg geïnteresseerd in schepen van onverdachte herkomst, zoals het uwe, die een minder volle waterlijn hebben. Het is mogelijk dat een volle kop langer zee kan bouwen, maar daartegenover staat dat een scherper voorschip minder buist en dat is voor een jacht toch wel plezierig. Ooit zijn er een tweetal vissersboten gebouwd met een flauw hellende rechte steven en een scherpe waterlijn. De schipper van één daarvan die ik sprak was heel tevreden dat zijn schip zo weinig buisde, maar ik heb die boot nooit teruggezien en heb er ook geen verdere gegevens van. Ook mijn schokkers staan erom bekend weinig buizen, maar de waterlijn wordt door sommIgen te scherp geacht, ofschoon die is afgeleid van een Vollenhovese Schokker uit het boek van Sopers "Schepen die verdwijnen". Ik vraag mij af of u de hoek van de waterlijn kent en zo niet of het mogelijk zou zijn die op te meten. Als het schip op het droge staat is dat eenvoudig en ik wil mij daar graag mee belasten als het voor mij bereikbaar is. Te water is het wat moeilijker maar niet ondoenlijk.
Mag ik wat van u horen?
Met vriendelijke groeten,
H. Vreedenburgh

2019

6 juli 2019

6 juli 2019: Reactie op de brief van H. Vreedenburgh van Dirk Huizinga

Vreedenburgh had het goed gezien, veel aken van onder andere Bos in Echtenerbrug en de Gebr. De Boer zijn geveegd. De waterlijn voor is veel smaller en spitser dan bij de aken van bijvoorbeeld Croles of Auke van der Zee. Een aak met een dikke kop zeilt slechter dan zo’n slanke aak en doet het ook niet beter op groot water. Zelf vind ik het vreemd dat Auke van der Zee schepen bouwde met erg stompe koppen. De 'Zevija' van Eeltsjebaes is immers wel slank van vorm.

De 'Zeester' is gebouwd in 1916. Toen waren alle ijzeren visaken die de gebr. De Boer bouwden voor Lemster vissers al gebouwd. Die stammen van voor de Eerste Wereldoorlog.  De kop van de 'Zeester' komt sterk overeen met de vormgeving van de LE8 van De Boer uit 1913. Overigens heeft ook de 'Zevija' van EHvdZee een slanke kop met smalle waterlijn, evenals de aken van Bos uit Echtenerbrug. De Boer en Bos zijn eind 1800 bij EHvdZ in de leer geweest, toen ook zij nog in hout bouwden. Een enkele aak van de Gebr. De Boer heeft een stompe kop, zoals de Rosshouck (LE12) uit 1902. Toen waren ze bij De Boer ook nog niet zo bedreven in de ijzerbouw.  De aken van Croles en van Auke van der Zee hebben echter stompe koppen en ook de houten aken die Zwolsman ontwierp hadden stompe koppen. Dat de kop van de  'Zeester' lijkt op die van de aken van Hummel in Lemmer is niet zo vreemd. Hummel bouwt aken op basis van vormen van De Boer aken. Sterker nog, zij hebben de originele lijnentekeningen van de aken van de Gebroeders De Boer in bezit. Dat was mogelijk, omdat zij als werknemer begonnen zijn op de werf van De Boer en het vertrouwen genoten van de erven. Dat hun aken slanke koppen hebben, is dus niet verwonderlijk.

augustus 2019

augustus 2019: Foto's lemsteraak 'Zeester'

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht