Botterwerf - Elburg

De geschiedenis van de scheepswerf van de familie Balk gaat terug tot de achttiende eeuw. In het van Resolutieboek Elburg is te lezen dat Dries van der Beek op 20 april 1787 octrooi vroeg voor vijfentwintig jaar tot het realiseren van een scheepshelling, waarop ‘veerschepen en meerdere vaartuigen kunnen worden gerepareerd’. Van der Beek liet de werf aanleggen ‘aan de noordkant van de haven naast het oude helling'tje'. Op de werf werkten aan het eind van de achttiende eeuw twee scheepstimmerlieden. 

Het einde van scheepswerf Balk

 In 1937 nam Daan Balk de werf over van zijn vader. In hetzelfde jaar liet hij op de werf een schuur bouwen. Na de Tweede Wereldoorlog vormde de naderende inpoldering een steeds grotere bedreiging voor de werf. De opkomst van het watertoerisme bood uiteindelijk redding, al veranderde de aard van de werkzaamheden daardoor geleidelijk. Bart Balk, zoon van Daan bekwaamde zich in de jaren vijftig in het metaalvak en legde zich hoe langer hoe meer toe op reparaties aan stalen plezierjachten en beroepsvaartuigen. Hij overleed plotseling op 19 mei 1998. Het bedrijf werd daarna gerund door zijn zoon Daan, die intussen op Urk een scheepsbouwbedrijf heeft overgenomen.

Stichting tot Behoud van Elburger Botters koopt de werf in 2008

In 2008 gaat de Stichting tot Behoud van Elburger Botters, na het bijeen brengen van de nodige financiën, over tot de aankoop van de werf. De werf wordt ingrijpend gerestaureerd en in 2010 heropend door H.K.H prinses Magriet. De werf doet nu dienst als Bottermuseumwerf waar nu weer botters worden gerestaureerd. Tevens is er een expositieruimte ingericht waar het publiek alles te weten kan komen over botterbouw en de historie van het visserijverleden van Elburg.

Restauraties

Naast het onderhoud dat zelf wordt verricht aan de botters, is er ook de mogelijkheid voor particulieren om gebruik te maken van onze accommodatie, bestaande uit helling en hal. De Stichting heeft een 11-tal botters in eigendom waarvan er nog een aantal in restauratie zijn. In het Stamboek stonden en staan ook een aantal (jacht)botters geregistreerd.

Boek Stichting tot behoud van Elburger botters 25 jaar (in 2000)

In september 1999 kwam vanuit het bestuur van de Elburger botterstichting het verzoek aan de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop om medewerking te verlenen aan het samenstellen van een jubileumboek. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Natuurlijk wilden we assisteren, temeer omdat de samenwerking tussen de beide besturen al vele jaren goed functioneert. Dat blijkt onder andere uit de gezamenlijke organisatie van de botterdagen en de zogenaamde visserijavonden. De interesse voor het monumentale erfgoed en het (visserij)verleden vormt daarbij een verbindende schakel. In klein comité werden kort daarna de eerste plannen voor de opzet van het jubileumboek gemaakt.

Boek 40 jaren behoud van Elburger botters van Dirk Huizinga (Jubileum 2015)

Toen de Stichting tot Behoud van Elburger Botters 25 jaar bestond, gaf ze een jubileumboek uit: ‘Stichting tot Behoud van Elburger Botters 25 jaar’. Vijftien jaar later was er aanleiding om opnieuw stil te staan bij de activiteiten van de stichting. Niet alleen bestaat de Stichting tot Behoud van Elburger Botters in 2015 veertig jaar, het is ook het jaar dat de voorzitter en de penningmeester van deze stichting, die in 1975 waren begonnen, (eindelijk) een stapje terug doen. Veertig jaren ongelooflijk veel werk verzetten in het bestuur van de Botterstichting rechtvaardigt de uitgave van een nieuw jubileumboek.

Bekijk het overzicht van alle Botters in het Stamboek

Overzicht botters in het Stamboek

Terug naar vorige pagina