G.W.W.C. Baron van Höevell

Gerrit Willem Wolter Carel Baron van Höevell werd in 1910 geboren op Sumatra. Voor intimi heette hij Wim, maar in de watersportwereld stond hij bekend als 'Baron van Höevell', soms compleet met zijn indrukwekkende rijtje initialen. Toen Wim een kleuter was, verhuisde de familie naar Nederland. Na de HBS ging hij naar de Technische Hogeschool in Delft. Hij begon daar met de studie werktuigkunde, maar koos na een jaar voor de richting scheepsbouw.

Vervolgens stapte hij over naar de MTS (nu HTS) Scheeps bouw in Haarlem en deed daar in 1934 eindexamen. Van 1935 tot 1955 werkte hij als meter bij het Watersportverbond. Dit weerhield hem er niet van meer dan honderd nieuwe schepen te tekenen. Toch vestigde hij zich pas in 1955 als zelfstandig ontwerper.

Spiegel der Zeilvaart oktober 1988 - Interview met G.W.W.C. Baron van Höevell

In Oktober 1988 publiceerde de Spiegel der Zeilvaart een interview van Jan Kooijman met de toen 78-jarige ontwerper:
Sedert hij met ontwerpen begon heeft hij een ontwerpenlijst gecreëerd van maar liefst tweehonderd vijf en negentig items, waaronder, naast volledige schepen, ook verbouwingen en dergelijke en dat voornamelijk in de sfeer van de scherpe jachten. Zeer bekende en grote zeiljachten kwamen van zijn tekenbord, waarmee de eigenaars lange reizen hebben gemaakt. Het is mij echter niet in de eerste plaats te doen om de scherpe jachten, al hebben die voor het grootste deel zijn reputatie, ook internationaal, gevestigd en bepaald. Ik denk daarbij aan een paar hoogtepunten uit zijn werk zoals de drie Witte Raaf-zeezeiljachten, de platgatter Kortjakje en dergelijke. In het blad Watersport nr. 1 van 1987 gaf Hans Vandersmissen daar trouwens al uitvoerig verslag van. 

Platbodemontwerpen van G.W.W.C. Baron van Höevell

Jan Kooijman sprak met Baron van Höevell vooral over de platbodemontwerpen van zijn hand. Het zijn er niet veel in vergelijking met zijn totale oeuvre, maar de kwaliteit ervan is onmiskenbaar en dat is de moeite van het behouden waard.

pdf SdZ Oktober 1988 nr08 - Platbodems van GWWC Baron van Höevell

Alle resultaten

Overzicht van schepen met SSRP-Plaquette, ontworpen door G.W.W.C. Baron van Höevell

"De schouwen van Zeeland" een voordracht tijdens de Winterreünie 1997 van de SSRP

Op het programma stonden een voordracht van de heer Jules van Beylen, voormalig conservator van het Nationaal Scheepvaart Museum te ontwerpen over "De schouwen van Zeeland" en een toelichting op de aanvullende criteria voor Zeeuwse schouwen namens de Werkgroep Criteria Schouwen in de persoon van de heer G. de Jong.

Uit het betoog van de heer Van Beylen werd spoedig duidelijk, waarom hij als titel van zijn voordracht "De schouwen van Zeeland" had gekozen. Zie daarvoor de beschrijvingen van de Zeeuwse schouwen in ons hoofdstuk Scheepstypes.

Een originele Zeeuwse schouw in het Stamboek

Deze scheepstypen stammen al uit de zestiende eeuw en tot op de dag van vandaag zijn door liefhebbers hoogaarzen en hengsten in de vaart gehouden. Maar de Zeeuwse schouw, een nog ouder en iets eenvoudiger scheepstype, werd na 1950 niet of nauwelijks meer in de Zeeuwse wateren gezien. Ze werden niet meer aangepast en van een motor voorzien. In het Stamboek is met plaquettenummer 188 een originele Zeeuwse schouw ingeschreven: De Nieuwe Zorg, gebouwd in 1924, bij scheepswerf ‘Moed en Trouw’ te Paal (Zeeland) van de familie Verras.

Alle resultaten

Zeeuwse schouw 'Nieuwe Zorg', gebouwd in 1924

Terug naar vorige pagina