H.C. Vermolen - Blaricum

Henk C. Vermolen, woonachtig te Blaricum was een wever in ruste met een passie voor scheepjes. Hij voer zelf op de tweemaster zeilkotter (?) Maartje en ontwierp mooi gelijnde platbodems, o.a. de schokkers Christoffel en (toentertijd) De Waaikamp.

Mr. Dr. T. Huitema schrijft in het voorwoord van het standaardwerk 'Ronde en Platbodemjachten':
Onze huidige vloot van ronde en platbodemjachten is goeddeels voortgekomen uit de zeilende vissers- en binnenvaartschepen, die eeuwen lang onze wateren sierden. In hun huidige functie zijn zij echter tevens de dragers van de eerbiedwaardige tradities van's werelds oudste jachtvloot.

De overtuiging, dat het nu toch wel de hoogste tijd werd een zo systematisch mogelijke verzameling aan te leggen van exacte lijnen-, constructie- en tuigtekeningen van de nog geheel op het oog gebouwde oudere ronde jachten en van de verschillende soorten vissers- en binnenschepen, deed de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten reeds bij haar oprichting besluiten hiermede een begin te maken. Hiertoe werd van ieder der thans als jacht in gebruik zijnde scheepstypen een representatief geacht schip opgemeten en in tekening gebracht. Deze plan-, lijnen- en tuigtekeningen, welke de basis van deze publikatie vormen, zijn goeddeels in vrije tijd vervaardigd door een aantal bekwame scheepstekenaars, wier namen met een woord van hulde voor hun arbeid mogen worden vermeld. Onder de scheepstekenaars bevond zich ook H.C. Vermolen.

In ons archief bevind zich van hem een tekening van de Boeieraak 'Vrouwe Petronella', een schip dat helaas op dit moment niet 'actief' is ingeschreven. De heer Huitema vermeldt later dat de Boeieraak in feite een IJsselaak is. Met deze typeaanduiding is dit schip ook ingeschreven in het Stamboek.

Zeilplan van de IJsselaak (Boeieraak) 'Vrouwe Petronella' door H.C. Vermolen
Zeilplan van de IJsselaak (Boeieraak) 'Vrouwe Petronella' door H.C. Vermolen
Alle resultaten

Schepen in het Stamboek, ontworpen door H.C. Vermolen

Terug naar vorige pagina