Bestuurswisseling in de SSRP

29 oktober 2019

Eén keer per jaar probeert het bestuur samen met de bestaande commissies te vergaderen.
Op dinsdagmiddag 29 oktober werden bestuur en commissies van de SSRP ontvangen op de historische werf van Meerman in Arnemuiden. Cees Droste restaureert er in de oude bouwloods de hoogaars 'Seepaerd' en op de wal worden door hun eigenaren de hoogaars 'Atalante' en de kotter 'Mjojo' ingrijpend gerestaureerd.

Op de werf werd een voordracht gehouden door de heer Joosse. Hij vertelde over de geografische ligging van Arnemuiden de werf en besprak de geschiedenis van een visserij hoogaars. Tot slot liet hij foto’s zien van de nog bestaande door Meerman gebouwde hoogaarsen. Na afloop van deze voordracht kregen we een rondleiding over de werf.

Bij terugkeer in de vergaderruimte had mevrouw Meerman twee pannen met stamppot klaar staan. Samen met vier vrijwilligers van de werf hebben we dit genuttigd. Na deze maaltijd werd er in een harmonieuze vergadering afscheid genomen van twee bestuursleden en de voorzitter van de Criterium Commissie. Daarna werden hun opvolgers in het bestuur geïnstalleerd.

De overdracht van de voorzittershamer (l) en afscheid van Peter Tolsma met zijn boeier in perspex (r)
De overdracht van de voorzittershamer (l) en afscheid van Peter Tolsma met zijn boeier in perspex (r)

In volgorde van het afscheid

Olaf Loeber nam statutair afscheid van het bestuur. Na een aantal jaren het penningmeesterschap gedaan te hebben, was hij later vertegenwoordiger namens de SSRP binnen de FVEN en was daar het afgelopen jaar vicevoorzitter.

Na een lange periode nam Peter Tolsma afscheid als voorzitter van de Criterium Commissie. Hij begon zijn bestuurswerk bij het Stamboek als bestuurder, later ook nog als interim voorzitter. Iets dat hij twee jaar heeft gedaan. Daarna heeft hij zich als voorzitter van de Criterium Commissie sterk gemaakt. Bij evenementen was hij vaak spreker “op de wal” om tekst en uitleg aan de toeschouwers te geven. Zijn kennis over traditionele schepen is fenomenaal. Dat hij voor zijn activiteiten een aantal jaren geleden geridderd is, is eigenlijk vanzelfsprekend.

Ten slotte werd er afscheid genomen van Maarten van Hezik. Zijn termijn als voorzitter was afgelopen. Hij memoreerde uitgebreid diverse hoogtepunten, die hij als voorzitter meemaakte. De Voorzittershamer heeft hij overgedragen aan Ineke Verkaaik – Hogervorst, de nieuwe voorzitter van de SSRP.

De scheidende bestuurders kregen als afscheidscadeau een in perspex gegraveerde foto van hun schip.

Alletta Stienstra uit Almere is benoemd als nieuw bestuurslid. Zij gaat zich richten op de presentatie en communicatie van de SSRP. Het is een specialisme van haar. Omdat ze in het buitenland vertoefde, kon ze  helaas niet bij de bijeenkomst in Arnemuiden aanwezig zijn.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Voorzitter Ineke Verkaaik-Hogervorst
Secretaris Matthijs Gorgels
Penningmeester IJsbrand Dijkstra
PR en Communicatie Alletta Stienstra
Contactpersoon Criterium Commissie Erik Pluimers
Stamboekbeheer/Webmaster Jan Eissens

Met het aftreden van Peter Tolsma is er voor de Criterium Commissie voor een nieuwe opzet gekozen. Erik Pluimers is voor de Criterium Commissie de contact persoon binnen het bestuur. Hij gaat niet direct deelnemen aan de activiteiten van deze commissie.

De Criterium Commissie bestaat nu uit de volgende leden:

Voorzitter Gerard Feikema
Lid Willem Scholtes
Lid Pieter Duyvis
Lid Casimir van der Post

Het bestuur is nog in gesprek met twee kandidaat-leden.


 

Terug naar overzicht