Peter Tolsma Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

26 april 2016

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Peter Tolsma te benoemen als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze feestelijke gebeurtenis vond vanmorgen, daags voor Koningsdag, plaats in de Martinikerk in Sneek. Peter was één van de 12 genodigden, die onder diverse mooie voorwendsels naar de kerk waren "gelokt" en daar door burgemeester Hayo Apotheker uitgebreid in het zonnetje werden gezet. Hij benoemde daarbij een groot deel van de vrijwillige werkzaamheden die Peter in de loop van de jaren heeft verricht voor diverse plaatselijke en landelijke organisaties, waaronder de SSRP. 
Op voordracht van de SSRP en ondersteund door andere organisaties en personen is dit tot stand gekomen. Ruim anderhalf jaar geleden hebben we de aanvraag hiervoor in gang gezet.

Peter Tolsma heeft veel kennis van de vele Oud-Nederlandse Scheepstypes, die hier in Nederland in de vroegere zeiltijd  tot +/- 1950 beroepsmatig hebben rondgevaren en is al 19 jaar betrokken als (vice)voorzitter en nu sinds 2007 als Voorzitter van de Criterium Commissie. Peter Tolsma vertaalt de kennis van deze schepen al jaren in organisatieverband in de Criteria voor opname in het Stamboek. Hij doet dat als Voorzitter in samenwerking met de andere leden van de Criterium Commissie. Daarnaast heeft hij natuurlijk vele andere verdiensten voor de Nederlandse wereld van de  Ronde en Platbodems en het zeilen in het algemeen. Daarvoor heeft hij in 2013 de W.H. de Vosprijs ontvangen.

Peter links vooraan met de 11 andere gedecoreerden tesamen met Burgemeester Hayo Apotheker op de groepsfoto
Peter links vooraan met de 11 andere gedecoreerden tesamen met Burgemeester Hayo Apotheker op de groepsfoto

De ondersteunende organisaties en personen bij de aanvraag

De ondersteunende organisaties en personen bij deze aanvraag waren: de Stichting Monument en Materiaal in Groningen (Peter 17 jaar bestuurslid), Stichting Exodus Groningen (Peter 15 jaar bestuurslid), Het Fries Scheepvaart Museum (Peter al jaren betrokken onderzoeker), Het Oranjefonds (Peter 12 jaar lid/voorzitter van (nu) het Koningin Julianafonds), Stichting Tjottervloot Heeg (Peter al jaren betrokken adviseur), Stichting Fryske Boere Praem (Peter al jaren betrokken adviseur en controleur), Wim de Bruijn (Spiegel der Zeilvaart), Thedo Fruithof (EMH), Floris Hin (Schepen en Zeilen). Daarnaast was Peter ook 16 jaar bestuurslid randgroepen Boterdiep Groningen en Sociaal Cultureel Werk en 12 jaar secretaris Stichting Steunfonds De Drie Linden. 
In zijn verhaal, kon Burgemeester Hayo Apotheker slechts een deel van de werkzaamheden, die Peter voor of in samenwerking in deze organisaties en met deze personen heeft verricht voor de samenleving, benoemen. En dat was en is zeker niet weinig! 

Na afloop van de plechtigheid werd er in de kerk nog een kop koffie geschonken, vergezeld van een kleurig stuk Fries oranjegebak. Een afsluitende, feestelijk lunch in aanwezigheid van een aantal betrokken genodigden, familieleden en vrienden in het Fries Scheepvaart Museum, maakte de dag voor Peter compleet. 


Terug naar vorige pagina