W.H. de Vosprijs 2013 toegekend aan Peter Tolsma

23 maart 2013

Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de SSRP in het Fries Scheepvaartmuseum werd de W.H. de Vosprijs 2013 uitgereikt aan Peter Tolsma. Dit omdat hij zich vanaf 1997 op allerlei gebieden enorm heeft ingezet voor Stichting en Stamboek. Peter is nu alweer een paar jaar voorzitter van de Criterium Commissie en in die rol heeft hij er de laatste jaren mede voor gezorgd dat alle rumoer rond de bouw van en het wedstrijdvaren met grote Lemsteraken in een rustiger vaarwater is gekomen.

De prijs wordt uitgereikt op grond van de volgende overwegingen:

 • Omdat hij al op jonge leeftijd zijn hart aan rond en platbodemjachten heeft verpand;
 • Omdat hij de historische visaakde Hekse’ en daarnaast het iets jongere boatsjeRûzeral weer jaren samen met zijn vrouw verzorgt en zeilt;
 • Omdat hij sinds halverwege de jaren-90 al betrokken is bij allerlei activiteiten op het gebied van Ronde- en Platbodemjachten;
 • Omdat Peter Tolsma vanaf 1997 tot 2006 veel werk heeft verzet als vicevoorzitter van de SSRP en het laatste jaar als interim-voorzitter;
 • Omdat hij daarna zitting heeft genomen in de Criterium Commissie en een jaar later ook voorzitter en coördinator is geworden van deze Commissie;
 • Omdat hij in 1997 betrokken is geweest bij de totstandkoming van één van de standaardwerken van Vermeer ‘Tjotters en Boatjes’ en daarna co-auteur is geweest van het daarop volgende standaardwerk ‘de Boeier’;
 • Omdat hij met veel kennis van zaken diverse publicaties, onder andere in de Spiegel der Zeilvaart op zijn naam heeft staan;
 • Omdat hij in 2009 een prachtig boek over het Friese jacht ‘Lytse Bever’ heeft geschreven;
 • Omdat hij er de laatste jaren er mede voor heeft gezorgd dat alle rumoer rond de bouw van en het wedstrijdvaren met grote Lemsteraken in een rustiger vaarwater is gekomen;
 • Omdat hij in het kader daarvan de criteria met betrekking tot het ontwerp en uitvoering van deze schepen in samenspraak met ontwerpers en bouwers behoorlijk heeft aangescherpt;
 • Omdat hij als laatste wapenfeit meegewerkt heeft aan het standaardwerk ‘De Lemsteraak’;
 • Omdat hij met dit alles een bijdrage van niet te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.