De BERETANDEN van de SSRP, april 2019 nummer 4

14 april 2019

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Verloren gewaand... Een tjotter!;
  • Dutch Wooden Boat Festival;
  • Tentoonstelling 125 jaar Statenjacht ‘Friso’ in het Fries Scheepvaart Museum;
  • Activiteiten viering 125 jaar Statenjacht ‘Friso’ in Grou.

Verloren gewaand... Een tjotter!

Op Goede Vrijdag a.s. wordt de verloren gewaande tjotter 'Pompeblêd', met plaquette 500 van het Stamboek per trailer opgehaald. De tjotter is sinds 1970 opgeslagen bij jachtwerf Coen Rutjes in Reeuwijk. De voormalig eigenaar had het prachtige scheepje voor de winterstalling daar ondergebracht, maar het noodlot sloeg toe. De gezondheid van de eigenaar werd gedurende die wintermaanden slechter en de tjotter bleef achter in de stalling. De familie gaf na het overlijden van de eigenaar toestemming om de Pompeblêd te verkopen. Elk uitgebracht bod was toentertijd te laag, met als gevolg dat de tjotter onverkocht en bijna vergeten lag te verkommeren. Uiteindelijk is het scheepje buiten onder een dekzeil beland en werkelijk uit het zicht verdwenen.
Na een zeer aangenaam gesprek met Coen Rutjes jr. kreeg de SSRP toestemming om de tjotter per trailer op te halen. De katoenen fok, de rondhouten, een prachtig roer met taling en de plaquette met stamboeknummer 500 heb ik in ontvangst mogen nemen. Een fleurig oranjegetint boeket is aan de echtgenote van Coen Rutjes sr. overhandigd als dank voor de medewerking en bereidwilligheid om alle onderdelen bij elkaar te zoeken. 
Gerard ten Cate en Robin van Son nemen het scheepje over en u zult ongetwijfeld de ontwikkelingen kunnen blijven volgen via de nieuwsbrief ‘Behoud(t) het Goede’!


 

Dutch Wooden Boat Festival

In Den Helder wordt van 5-7 juli 2019 het eerste houten botenfestival van Nederland gehouden op locatie Willemsoord. Houten schepen op de kade en in het water. Alle met liefde vervaardigd door honderden bootbouwers die er hun ziel en zaligheid in hebben gelegd. Het festival wordt georganiseerd omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat het ‘Hout & Meubileringscollege’ in Amsterdam met haar opleiding ‘Jachtbouw’ is gestart.
Bart van Baar werkt bij het college dat dit jaar 90 jaar bestaat, en samen met Jet Sluik, organisator van de Traditionele Schepenbeurs Den Helder, zet hij het eerste Nederlandse houten botenfestival op de agenda. Bezoekende houten schepen wordt na aanmelding een gratis ligplaats in de Museumhaven aangeboden.
Nadere Informatie: dutchwoodenboatfestival.nl


 

Tentoonstelling 125 jaar Statenjacht ‘Friso’ in het Fries Scheepvaart Museum

In 1894 werd de boeier Friso gebouwd op de scheepswerf van Eeltje Holtrop van der Zee in Joure. Hij bouwde het schip in opdracht van de toenmalige Commissaris van de Koning, B.P. van Harinxma thoe Slooten. Vanaf 1937 verbleef de boeier zeventien jaar buiten de provincie Friesland. In 1954 keerde het schip glorieus, m.m.v. K.Z.V. Oostergoo, terug als Statenjacht van de provincie. In 2019 vieren we dat de Friso 125 jaar oud is en 65 jaar functioneert als varend visitekaartje van Friesland. Het jubileum wordt in het Fries Scheepvaartmuseum gevierd met een expositie.
Op vrijdag 26 april 2019 zal de expositie ‘125 jaar Statenjacht Friso’ worden geopend door de huidige Commissaris van de Koning, A.A.M. Brok. De tentoonstelling loopt van 26 april tot 1 september 2019. 


 

Activiteiten viering 125 jaar Statenjacht ‘Friso’ in Grou

Op 25 mei a.s. wordt de bijzondere gebeurtenis van 125 jaar Statenjacht ‘Friso’ feestelijk herdacht in Grou. Een grote vlootschouw van ‘oud hout’ in en rond de haven van Grou. Deze plaats is gekozen omdat KZV Oostergoo een van de belangrijke initiatiefnemers geweest is om dit schip door overdracht aan de provincie te behouden.
U wordt van harte uitgenodigd om met uw ‘oud hout’ aanwezig te zijn.


 

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
vicevoorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina