De BERETANDEN van de SSRP, februari 2019 nummer 2

15 februari 2019

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!
Met daarin:

  • Voorjaarsbijeenkomst SSRP met traditionele prijsuitreikingen!
  • Van de bestuurstafel;
  • Boot Holland en het Statenjacht 'Friso';
  • Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN): inschrijven of verlengen.

Voorjaarsbijeenkomst SSRP met traditionele prijsuitreikingen!

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de SSRP hebben de jaarlijks te benoemen prijswinnaars van de W.H. de Vos- en de Van Waningprijs tijdens ons Voorjaarsevenement op 23 maart a.s. in het Scheepvaartmuseum onze aandacht gehad. Kunnen we ervoor zorgen dat ze, onwetend van de te ontvangen prijs, onbevangen en onvoorbereid aanwezig zijn? De W.H. de Vosprijs is voor de eerste maal uitgereikt in 1957, 2 jaar na de oprichting van de SSRP. De Van Waningprijs is in 1966 ingesteld door wijlen erebestuurslid de heer C.J.W. van Waning en bestaat uit een prachtig tuigje, waarvan de grote mastwortel is gesneden door Heit Piersma. U ziet…We houden tradities tot op de dag van vandaag in ere!

We mogen ons gelukkig prijzen dat veel donateurs zich aanmelden om aanwezig te zijn en gaan luisteren naar de presentatie van Alexander de Vos. Alexander is scheepsbouwer op scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel te Warmond. Hij onderzocht in het Scheepvaartmuseum overnaadse boeiers uit de 18de en 19de eeuw. Hij heeft zich specifiek beziggehouden met de boeier die in 1815 in opdracht van koning Willem I werd gebouwd. Deze boeier was een geschenk aan de Russische tsaar Alexander I, ter gelegenheid van het huwelijk van Willem II met Anna Paulowna, de zuster van tsaar Alexander I. Het onderzoek van het scheepsmodel van de boeier vond plaats met moderne technieken zoals CT-scans, 3D-scans en een endoscoop. Waar de ontwikkeling in de (medische) techniek al niet goed voor is! Endoscopisch onderzoek van een scheepsmodel…!?
De informatiespecialist bibliotheek, Marja Goud, van het Scheepvaartmuseum, gaat ons in de bibliotheek rondleiden langs haar prachtige collectie en ons inhoudelijk informeren over de duizenden verzoeken die het Scheepvaartmuseum op jaarbasis ontvangt over varend erfgoed, binnenvaart en scheepsbouw. Niks stoffig imago...werken tussen boeken in een museum!

Het gaat een prachtige en informatieve dag worden in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam tijdens onze Voorjaarsbijeenkomst op 23 maart. 

Het bestuur heet u graag welkom in het Scheepvaartmuseum op 23 maart a.s. U kunt zich nog opgeven!


 

Van de bestuurstafel

Wij heten de hoofdsponsor van de SSRP ook in 2019 weer hartelijk welkom! Jachtverzekeringen Eerdmans uit Lemmer zijn wij zeer erkentelijk dat zij ook dit jaar weer het vertrouwen in de SSRP kenbaar maken. Dank jullie wel!

De deelname met onze website aan de geschiedenisonlineprijs.nl heeft niet geleid tot een nominatie als prijswinnaar in de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag. Wij danken u voor uw betrokkenheid en uw stem op www.ssrp.nl.

Donderdag 31 januari heeft het bestuur een mooi boeket met een geschreven felicitatie bezorgd bij onze jarige Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix. De marechaussee nam het boeket in ontvangst en heeft het aan H.K.H. overhandigd. Het bestuur heeft een persoonlijke en hartelijke dankbetuiging van onze Beschermvrouwe mogen ontvangen.

Het Jaarverslag 2018 is nagenoeg afgerond. De teksten en cijfers zijn door alle betrokkenen aangeleverd. Het jaarverslag wordt binnenkort samen met de "papieren" Schepenlijst 2019 gepubliceerd en de toelichting zal plaatsvinden op 23 maart in het Scheepvaartmuseum, waarbij wij tevens uw vragen kunnen beantwoorden.

De digitale ‘Boekenplank’ van de SSRP gaat binnenkort online. Het is een toegankelijke en informatieve omgeving geworden binnen de website, de laatste testfase wordt uitgevoerd.

Wij blijven u op de hoogte houden.


 

Boot Holland en het Statenjacht 'Friso'

De watersportbeurs BOOT HOLLAND is met de nodige festiviteiten en tromgeroffel geopend op 8 februari j.l.! Hierbij stond het Statenjacht 'Friso' glimmend van de lak en het koper als stralend middelpunt centraal. Te midden van de glanzende motorboten, dit vonden zowel de standhouders van het Statenjacht als de behoudsorganisaties binnen de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) waaronder de SSRP een gemiste kans.

De houten Friese vloot, veel SSRP-schepen, gaat op 25 mei a.s. het Statenjacht Friso in Grou een prachtige en traditionele vlootschouw aanbieden. Het is dit jaar precies 125 jaar geleden dat de boeier ‘Friso’ te water werd gelaten. Boeierbouwer Eeltje Holtrop van der Zee heeft de ‘Friso’ gebouwd in opdracht van toenmalig commissaris van de Koning mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten. De festiviteiten vinden om een speciale reden plaats in Grou, het is de KZV Oostergoo geweest die het Statenjacht door overdracht aan de provincie Friesland behouden heeft.
De organisatie rond de festiviteiten van het Statenjacht ‘Friso’ zijn in handen van de provincie Fryslân, KZV Oostergoo en de SSRP. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Noteert u alvast 25 mei in Grou? Heeft u een houten schip en bent u geen lid van Oostergoo? Dan kunt u met uw schip meedoen. Laat het maar even middels het aanmeldingsformulier aan ons weten. Maak er een prachtige evenement van! 

Er hebben zich intussen al een aantal schepen aangemeld. Die zijn genoteerd!

De stand van de SSRP op Boot Holland is goed bezocht door o.a. voormalig eigenaren van schepen, die bekend zijn in de categorie X. De toezegging van die eigenaren om anno 2019 hun schip weer te "activeren" en nieuwe informatie en foto’s aan te leveren maakt de vastlegging en archivering van de geschiedenis van de schepen en haar eigenaren nog completer. Daarnaast hebben we scheepseigenaren van rond en platbodemschepen mondeling informatie gegeven om hun schip weer als actief in het Stamboek te laten vermelden. Zij krijgen dan ook een uitnodiging voor (maritieme)evenementen en de Voorjaarsbijeenkomst etc. en blijven van de ontwikkelingen van de SSRP op de hoogte.


 

Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN): inschrijven of verlengen

Eigenaren die hun schip geregistreerd hebben in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN), willen wij erop attenderen, dat de kans bestaat dat deze registratie intussen na 5 jaar (ongemerkt) is verlopen. Een aantal van u is daar door het RVEN al op geattendeerd.
Alle informatie over de inschrijving in het Register en de verlenging van de pas vindt u hier. U stuurt het formulier + een aantal recente foto's naar onze Administratie en betaalt €10,- aan de RVEN. Wij zorgen dat de verlenging cq. de inschrijving zo snel mogelijk wordt verwerkt.
De inschrijving in het RVEN wordt zowel op de website van het RVEN als in onze Schepenlijst en op de homepage getoond. De geldigheid van de blauwe RVEN-pas is 5 jaar en is van belang voor deelname aan sommige nautische evenementen en voor het gebruikmaken van een ligplaats (tegen gereduceerd tarief) in een gecertificeerde Historische haven.


Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie
AB- FVEN
vicevoorzitter@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina