Het startsein voor het jubileumjaar van het Statenjacht in het Fries Scheepvaart Museum

27 april 2019

Vrijdagmiddag 27 april 2019 is de tentoonstelling Statenjacht 'Friso' 125 jaar in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek geopend. Tijdens onze voorjaarsbijeenkomst in Amsterdam hadden we al aangekondigd dat de W.H. de Vosprijs 2019 was toegekend aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. Omdat de Commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok, niet in Amsterdam aanwezig kon zijn, hebben we de uitreiking in overleg verschoven naar de opening van deze tentoonstelling. 

Koninklijk bezoek aan Leeuwarden Koningin Beatrix en prins Claus aan boord van het Statenjacht 'Friso' op 26-06-1980 (Coll Tresoar)
Koninklijk bezoek aan Leeuwarden Koningin Beatrix en prins Claus aan boord van het Statenjacht 'Friso' op 26-06-1980 (Coll Tresoar)

Zaterdag 25 mei en zondag 26 mei groot feest

De 'Friso' zelf zal in dit jubileumjaar veel en vaak in de provincie Fryslân te zien zijn. Het hoogtepunt zal natuurlijk het evenement "de viering 125 jaar Statenjacht ‘Friso’ in Grou" zijn op zaterdag 25 mei. Naast allerlei activiteiten op het water en op de wal, zal een grote vlootschouw van ‘oud hout’ in en rond de haven van Grou het jubilerende Statenjacht een groet brengen. Op zondag 26 vinden de traditionele Oostergoo zeilwedstrijden plaats.
Grou zal gedurende die 2 dagen volledig in het teken staan van de de feestelijkheden rond het Statenjacht ‘Friso’. 

De uitreiking van de W.H. de Vosprijs en de opening van de tentoonstelling

Het Statenjacht 'Friso' lag voor de opening van de tentoonstelling mooi in de zon te pronken achter het museum. In het museum waren tegen 4 uur veel genodigden aanwezig om de opening bij te wonen. De "echte" W.H. de Vosprijs, het zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust' stond al te pronken in haar vitrine in de tentoonstelling.

Het zilveren model van 'De Onrust' nu voor iedereen te zien in het museum
Het zilveren model van 'De Onrust' nu voor iedereen te zien in het museum

Onze vicevoorzitter Ineke Verkaaik-Hogervorst, vertelde de inhoud van het bijbehorende Certificaat en reikte de Commissaris de bijbehorende plaquette uit. Deze plaquette kan in de 'Friso' worden bevestigd. 

We hebben het overzicht van alle winnaars van de W.H. de Vosprijs vanaf 1954 in een aparte publicatie gebundeld. Deze kunt u vinden op De Boekenplank.

De opening van de tentoonstelling

Daarna opende directeur Meindert Seffinga de tentoonstelling en was het tijd geworden voor een hapje, een drankje en een bezoek aan de uitgebreide presentatie van de 'Friso'. Daarvoor vroeg Meindert, de Commissaris naar voren te komen, om gesecondeerd door de beide schippers, de tentoonstelling officieel te openen door te blazen op de toeter van de 'Friso'. Iets wat Commissaris Linthorst Homan  ook had gedaan bij de overdracht van het Statenjacht aan de provincie Fryslân in 1954, dus 65 jaar eerder!

Een tentoonstelling die zeker de moeite waard is om deze zomer te bezoeken! 

Omrop Fryslân: Het statenjacht van Fryslân gaat op tournee

Het Statenjacht van Fryslân gaat op tournee. Het zal het komende jaar vaker dan anders te zien zijn, omdat het dit jaar 125 jaar geleden is dat het schip gebouwd is. Daarnaast doet het schip alweer 65 jaar dienst als statenjacht. Doel is om in ieder geval een keer de Waddenzee over te varen en het statenjacht zal ook een aantal keren buiten de provincie te zien zijn.

Prachtige beelden van de 'Friso' aan de kade en de opening van de tentoonstelling.


 

Video Fries Statenjacht 'Friso' 125 jaar

Fries Statenjacht 'Friso' 125 jaar

Fries Statenjacht 'Friso' 125 jaar
Terug naar overzicht