Van Waningprijs 2015 toegekend aan de Stichting Friese Tjottervloot

29 maart 2015

De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons ere-bestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de Van Waning Prijs 2015 tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Broek op Langedijk uit te reiken aan: 

DE STICHTING FRIESE TJOTTERVLOOT

Op grond van de volgende overwegingen

  • Omdat na 70 jaar Stayokay Heeg / zeilschool It Beaken / Stichting Friese Tjottervloot de promotie van zeilen met authentieke Friese tjotters nog springlevend is;
  • Omdat uit het Jubileum boek uit 2005 ondubbelzinnig blijkt dat de ervaringen bij de Stichting en voorgangers opgedaan, van onschatbare waarde is geweest bij het opgroeien van vele jongeren in die jaren;
  • De Stichting Friese Tjottervloot zich vanaf het begin in zet om de historische vloot van 10 prachtige tjotters en één Fries jacht te behouden. Niet als museumstuk, maar varend op de Friese meren.
  • Zij jongeren, soms op meerdere plaatsen in Nederland stimuleert om met de schepen te varen, hoe meer ermee gezeild wordt, hoe beter. 
  • Zij daarvoor de schepen verhuurt maar daarnaast met de schepen ook zeilcursussen voor de jeugd organiseert.
  • Dat alle werk wordt gedaan door vrijwilligers, die zich gelukkig verzekerd weten van vele helpende handen van vakmensen, vrijwilligers en donateurs.
  • Dat ze samen met 3 andere partijen het voor elkaar hebben kunnen krijgen om  een geheel nieuw onderkomen te realiseren in de passantenhaven direct aan het Heegermeer. Een ideale plek voor zowel de zeilsport, als het onderhoud aan de schepen.
  • Omdat de Stichting Friese Tjottervloot met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur de Stichting en haar vrijwilligers zeer erkentelijk is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Werkendam in januari 2015.

Broek op Langedijk, zaterdag 28 maart 2015

Terug naar vorige pagina