Van Waningprijs 2018 toegekend aan Frits Loomeijer

10 maart 2018

De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons ere-bestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten
de Van Waning Prijs 2018 tijdens de Winterbijeenkomst van de SSRP in Rotterdam uit te reiken aan: 

FRITS LOOMEIJER

Op grond van de volgende overwegingen

  • Frits heeft een lange staat van dienst in de wereld van het Varend Erfgoed en was al als kind al vroeg “besmet” met het platbodemvirus. Hij was het jongetje dat vanuit zijn bootje door havens als die van Terschelling voer, om tekeningen van platbodems te maken.
  • Frits werd freelance maritiem schrijver na afronding van zijn studie Geschiedenis, naast visser op een Urker kotter om in z’n onderhoud te kunnen voorzien. Later kwam hij een paar dagen in de week in dienst van het Noordelijk Scheepvaart Museum. Het eerste echte werk volgens zijn opa.
  • In 1980 verscheen zijn boek,” Met Zeil en Treil”, een standaardwerk over tjalken, dat menig liefhebber in de kast heeft staan. Daarna volgden meer boeken over de binnen- en kustvaart.
  • Frits werd in 1990 directeur van het Visserijmuseum in Vlaardingen, het “Instituut voor de Nederlandse Zeevisserij”, dat beschikte over één van de meest complete visserijbibliotheken van Nederland.
  • In 1999 verkaste Frits naar Amsterdam, waar hij Conservator scheepsbouw werd in het Scheepvaartmuseum.
  • In 2003 werd het weer tijd voor verandering en werd Frits hoofd collecties van het Maritiem Museum in Rotterdam.
  • In 2006 werd Frits de inspirerende algemeen directeur van datzelfde Maritiem Museum, waar het verrassende verhaal wordt verteld van het heden, verleden en toekomst van de maritieme wereld en de invloed ervan op ons dagelijks leven.
  • Frits is al jaren lid van de SSRP Beroepsraad en voor het Stamboek is Frits een vraagbaak, met een uitgebreid archief, die graag zijn kennis deelt.
  • Frits schrijft al jaren voor de Spiegel der Zeilvaart over de historische scheepvaart. Tegenwoordig de maandelijkse rubriek “Port Salut” waarvan intussen de 52ste aflevering is gepubliceerd. Alles bij elkaar geteld al ruim 80 artikelen, waarnaar het Stamboek regelmatig in zijn uitingen refereert.

In deze functies, acties en relaties, levert Frits een bijzondere en wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Maarn 19 september 2017.

Rotterdam, zaterdag 10 maart 2018

 

Terug naar vorige pagina