W.H. de Vosprijs 2011 uitgereikt aan Pier Piersma

30 maart 2011

Tijdens de Winterreünie 2011 in Stavoren heeft Pier Piersma de de WH-de-Vos-prijs ontvangen. Hij heeft deze prijs ontvangen in het kader van zijn uitermate grote zorg en toewijding, het onderhoud en de instandhouding van de varende houten jachten.

Deze prijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak ‘de Onrust’ en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Pier Piersma heeft de prijs gekregen op grond van de volgende overwegingen

  • dat gedurende het 40-jarig bestaan van de werf Pier Piersma, Pier als oprichter en eigenaar heeft bijgedragen aan de totstandkoming en restauraties van vele houten ronde en platbodemjachten;
  • dat in deze periode onder zijn leiding een 40-tal nieuwe tjotters, Friese jachten en Staverse jollen zijn werf hebben verlaten;
  • dat in deze periode vanaf 1970 onder zijn leiding vele belangrijke restauraties hebben plaatsgevonden van beeldbepalende houten ronde en platbodemschepen;
  • dat hij in deze periode vele eigenaren van schepen op zijn eigen kundige wijze bij hun voorgenomen restauraties met raad en daad ter zijde heeft gestaan, zodat deze restauraties op historisch verantwoorde wijze konden plaatsvinden;
  • dat hij bij de nieuwbouw en restauraties steeds heeft geprobeerd innovatief en vernieuwend bezig te zijn, met toch een cultuur historisch verantwoord resultaat;
  • dat zijn naam onvoorwaardelijk is verbonden met de houten scheepsbouw in Friesland en hij zich daarvan doorlopend een groot ambassadeur toont;
  • dat hij al vele jaren een ondersteunende thuisbasis biedt aan de Regionale Friese Reünie;
  • dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

De Stichting feliciteert Pier Piersma van harte met deze prijs.

Terug naar vorige pagina