Scheepsbouw in Stavoren

1846-1920

In 1918 kocht Auke van der Werff in Stavoren de jollenwerf van Strikwerda en begon er een scheepswerf voor ijzeren binnenschepen. De werf tegenover het station in Stavoren is dus niet door Van der Werff opgericht. Ze bestond reeds. Het was de bekende Staverse jollenwerf van Roosjen en Strikwerda.

In dit boek wordt de geschiedenis van de scheepsbouw in Stavoren beschreven vanaf het moment dat in 1846 een nieuwe werf binnen de sluis werd opgericht (nadat in de Franse Tijd de laatste werf ter ziele was gegaan) tot het begin van de jaren twintig, toen Auke van der Werff de bouw van houten vissersjollen en sloepjes beëindigde en overstapte op ijzerbouw.

Dit boek met vele bijzondere illustraties en geheel nieuw fotomateriaal heb ik mede kunnen maken dankzij de bijzondere informatie die Jan Visser (en zijn echtgenote Ruurdtje Visser-de Groot) uit Stavoren mij beschikbaar stelden. Jan is al veertig jaren actief bezig met de geschiedenis van de visserij etc. op de Zuiderzee in het algemeen en de geschiedenis van Stavoren in het bijzonder. Ook heeft hij tal van gesprekken uit het verleden met vissers uit Stavoren vastgelegd. Gesprekken met mensen die zich de geschiedenis van eind 1800 tot zo rond 1930 nog goed konden herinneren.

Ruurdtje Visser heeft vooral genealogische gegevens en informatie uit het bevolkingsregister van Stavoren beschikbaar gesteld, naast enig uniek fotomateriaal. Die documentatie is gebruikt voor dit boek, waarmee het een uniek document is geworden over de scheepsbouw en visserij in de periode 1846 - ca. 1920 in Stavoren. Het is tevens het eerste systematische werk over de geschiedenis van de bouw en het gebruik van Staverse jollen vanaf de plek waar de Staverse jol als scheepstype is ontstaan.

De auteur

Dirk Huizinga heeft intussen vele publicaties op zijn naam staan. Hij is een schrijver die zich vooral bezighoudt met de geschiedenis van de scheepsbouw, de scheepvaart en de visserij langs de Oostwal van de Zuiderzee (van Harlingen tot de IJssel) van circa 1850 tot 1960.

Uitgegeven in eigen beheer

189 pag., hardcover, geïllustreerd. Er is ook een goedkope paperbackversie in zwart/wit te verkrijgen. 
Naast de "papieren" uitvoeringen is het boek ook beschikbaar als E-boek en gratis te downloaden.
Ga voor alle informatie naar naar de website van Dirk Huizinga: www.dirkhuizinga.com.
Dirk Huizinga vergaart steeds nieuwe informatie. Dat houdt in dat zijn boeken regelmatig worden aangepast  en aangevuld. Ze worden daarom ook steeds actueler!

Maritieme schrijvers

Drie jaar geleden heeft Elly Meijn het initiatief genomen om een maritieme website op te zetten. Zij schrijft recensies voor de Spiegel der Zeilvaart en vertaalt maritiem getinte boeken. Haar vriend, Ron de Vos, schrijver/journalist, kreeg van verschillende schrijvers te horen dat het maritieme boek is ondergegaan in de storm van het commerciële boek. Hoe zou dit tij kunnen worden gekeerd, was de vraag die zij zich stelden. En zo werd de website Maritieme Schrijvers in het leven geroepen. Velen werden aangeschreven en tot aan nu hebben zich 33 schrijvers aangemeld, onder wie drie Belgische schrijvers.

Terug naar vorige pagina