Mediene

Mediene Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Oud-Eigenaar J.L. Blussé van Oud Alblas schrijft:
Het schip is in mijn bezit sinds 1990. Het schip is in 1916 tot jacht verbouwd, en maakte deel uit van de huurvloot van de N.V. Frieslands Jachtclub gevestigd in Sneek en kwam na in Gaastmeer te zijn voorzien van een roef als de stalen "boeier" Stavo in de vaart. Deze Jachtclub was opgezet naar het model van een ouderwetse rederij met een betaalde boekhouder en aandelen of ‘scheepsparten’, teneinde het risico te spreiden. Toen de club in 1929 werd opgegeven, werd de ‘Stavo’ opgenomen in de verhuurvloot van Jan Wijbrands in Stavoren. Tijdens het vaarseizoen voeren ansjovisvissers uit Stavoren als schipper met gasten. 

Vijftien jaar geleden hoorde ik van de toen nog in leven zijnde dochter van Wijbrands het verhaal dat in 1945 Duitse soldaten met de Stavo naar Duitsland zijn gevlucht. Het was het laatste schip dat in Delfzijl geschut werd voordat die sluis onklaar gemaakt werd. Toen de Stavo een jaar of wat later in Duitsland teruggevonden werd was het schip zo vervuild dat Wijbrands het niet meer wilde opknappen. Hij heeft het toen aan een familie die net uit Nederlands Indië terugkwam verkocht en die mensen schijnen er geruime tijd op gewoond te hebben. Volgens mevrouw Wijbrands kwam de Stavo oorspronkelijk uit Kuinre, maar ik heb daar nergens bevestiging van gevonden. De foto’s van Kuinre, die ik uit die tijd gezien heb, laten een ander schip zien. Kuinre (nu ingesloten door de Noordoostpolder) lag vaak op lagerwal en dat verklaart misschien waarom dit boeiertjalkje zo’n hoog opgeboeid en weerbaar schip is vergeleken bij de Friese skûtsjes van die maat.

In de jaren zeventig duikt het schip weer op: vaargebied Hollands Diep en Haringvliet. Het had inmiddels een lelijke grote opbouw gekregen. Eind jaren zeventig kwam het schip in handen van de familie de Jonge uit Buiten Kaag die er een nieuw tuig zonder boegspriet op zette en ook nog eens de hele opbouw en het vlak vernieuwden. De rondhouten zijn echter nog geheel origineel, vermoedelijk Riga grenen. Het schip is van binnen sober ingetimmerd. In 1990 namen wij het schip dat toen Vrouwe Janna heette over en doopten het Mediene. Pas enkele jaren later kwamen we via het museum in Sneek achter de eerdere geschiedenis.
Eind 2013 wordt het gehele boeisel van voor tot achteren gerestaureerd bij jachtwerf Van Dam in Leimuiden. Een omvangrijke en kostbare operatie. Jammer dat het restauratiefonds ter ziele is. 

Eigenschappen

Plaquette nummer:1634 Zeil nummer: TA137
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjalk

Bouw

Bouwjaar: Ontwerper:
Werf: Werf plaats:
Motor:Inbouw Motor type:Ford Major 85 PK
Materiaal romp:IJzer/staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:12,40 m Breedte berghout:3,50 m
Diepgang:0,52 m Masthoogte water:12,40 m
Oppervlakte grootzeil:42,00 m2 Oppervlakte fok:18,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:11,88 m2
Oppervlakte totaal:71,88 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1916 – 1946 N.V. Frieslands Jachtclub, Sneek ( Stavo)
onbekend – 1978 Fam. Struik ( Stavo)
1978 – 1990 J.J. de Jonge, Buiten Kaag ( Vrouwe Janna)
1990 – 2017 J.L. Blussé van Oud-Alblas, Amsterdam ( Mediene)
2017 – (Eigenaar, nu geen relatie met het Stamboek) H. en R. Leerdam, Ermelo ( Mediene)

Geschiedenis

1907

8 juni 1907

8 juni 1907: Frisia, Van hier en uit den omtrek: Oprichting N.V. Frieslands Jachtclub en de Jaarlijkse Algemeene Vergadering tot 1929

1924

1935

1935

1935: N.V. Frieslands Jachtclub Sneek

Meetbrief 1 19-05-1916 S 1134 N Stavo. Meetbrief 2 09-03-1939 5122 Stavo.
Meetbrief 1 19-05-1916 S 1134 N Stavo. Meetbrief 2 09-03-1939 5122 Stavo.
Advertentie van de 'Stavo' in de folder van Frieslands Jachtclub, Sneek
Advertentie van de 'Stavo' in de folder van Frieslands Jachtclub, Sneek

1953

5 oktober 1953

5 oktober 1953: Leeuwarder Courant: Staverens boeierbedrijf is uniek in Nederland

1979

1979

1979: Scheepsmeetbrief 'Vrouwe Janna'

2011

2011

2011: Fotoalbum van eigenaar J.C. Blussé van Oud Alblas

2014

maart 2014

maart 2014: SSRP Jaarverslag 2013 - Met subsidie uit het Restauratiefonds FONV uitgevoerde restauraties van in het Stamboek ingeschreven jachten

In het SSRP jaarverslag 2013 wordt melding gemaakt van de volgende restauratie:
De Uniek aan de ijzeren tjalk Mediene van de heer Blussé is dat zij al in 1916 als jacht in gebruik genomen is door ‘Frieslands Jachtclub’. Inmiddels waren de potdeksels en de bovenrand van het boeisel ernstig door roest aangetast. 

Het oude potdeksel had een bijzonder profiel: Het staande been was plathalfrond en de bovenzijde had een afgeronde verdikking aan de binnenzijde. Helaas was het oude potdeksel zover aangetast dat het niet meer hergebruikt kon worden. 

 


Bij het vervangen van het potdeksel door Jachtwerf Van Dam in Oude Wetering is zo goed mogelijk het aanzien van het oude profiel nagemaakt met behulp van eigentijdse materialen. Waar nodig zijn de boeisels aangeheeld.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht