Boeken over de Geschiedenis van de Zeilsport

De pleziervaart is een Nederlandse uitvinding die begin zeventiende eeuw ontstond toen rijke Amsterdamse kooplieden speeljachten lieten bouwen. Op initiatief van prins Hendrik werd in 1846 de eerste watersportvereniging opgericht, de Koninklijke Nederlandsche Yacht Club (KNYC). Rond 1900 waren jachten met een kiel in plaats van zijzwaarden een vertrouwde verschijning. Ook deed de motorboot zijn intrede. Tijdens het interbellum bouwden velen zelf een bootje. De naoorlogse welvaart bracht het plezierscheepje binnen het bereik van vrijwel iedereen.