't Boeiervolk

100 jaar Watersportvereniging Nieuwe Meer te Aalsmeer

Een groot aantal vrijwilligers binnen WV Nieuwe Meer heeft het 100 jaar oude archief gelezen, opgeschoond, gerubriceerd, gedigitaliseerd en uiteindelijk in boekvorm vastgelegd. Het eerste exemplaar van het lustrumboek ’t Boeiervolk is tijdens de officiële receptie op woensdag 6 juni jl. door Shimon Borensztajn overhandigd aan Johan Remkes, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Hugo Snoekc voorzitter van het KNWV, Pieter LItjens, burgemeester van Aalsmeer en beschermheer van onze vereniging en Henny Essenberg voorzitter van WV Nieuwe Meer. De in het jubileumboek ‘t Boeiervolk neergeschreven historie van 100 jaar WV Nieuwe Meer geeft een goed beeld van de geschiedenis van de vereniging en haar plaats binnen de gemeente Aalsmeer.

Zie ook: Watersport Vereniging Nieuwe Meer - Aalsmeer

De auteurs

EShim'on Borentztajn, Henny Essenberg, Henk C. Jansen, Henk de Ruijter, Daan Schiff, Akke de Vries

Uitgever Watersportvereniging Nieuwe Meer te Aalsmeer

Softcover, Nederlands, 144 pagina's
Zomer 2012

Terug naar vorige pagina