Schilder der Zeilvaart: Peter Dorleijn

Spelend, slenterend, later ook tekenend langs de Keulse vaart, dit waren de voornaamste kenmerken van de jeugdjaren van de kunstenaar die we deze keer belichten. De in 1937 in Utrecht geboren tekenleraar, kunstenaar en vooral ook botterkenner bij uitstek. Een schrijver die we in bijna elke maritieme boekenkast tegenkomen. Natuurlijk hebben we het dan over Peter Dorleijn. Niets wees er in zijn jeugd op dat Peter zich met hart en ziel aan de botters zou gaan wijden. Natuurlijk moet hij daar aan die Keulse vaart wel eens weggedroomd zijn als een van de laatste stoomsleepbootjes van de Rode Ster uit Rotterdam, haar sleep richting het Zaanse zeulde of een tjalkje met een lamme arm er nog wat gang in probeerde te houden. Ook was het misschien niet toevallig dat er in de schetsboeken van de kleine Peter alleen bootjes voorkwamen. In ieder geval ging Peter na de lagere school naar de HBS en daarna naar de Rijksnormaalschool voor tekenleraren te Amsterdam, die werd aanbevolen door een tekenleraar van de HBS

In deze tijd, Peter was een jaar of twintig, huurde een groep medestudenten, na een werkweek in Limburg, een botter. Peter zegt daarover: "Ik vond het wel interessant, maar eigenlijk maakte het geen bijzondere dingen los bij mij." Pas toen er nog eens een botter werd gehuurd, begon hij zich te interesseren in dit specifieke scheepstype. Na eerst nog met iemand samen een botter gehad te hebben, besloot hij alleen door te gaan. Peter beschrijft de sfeer die destijds in de voormalige vissershaventjes heerste. Met name de haven van Spakenburg heeft hem geraakt. "De mensen van de werf van Nieuwboer waar je altijd om hulp kon aankloppen en dan de sfeer op zo'n werf."
Toen hij in 1961 zelf een botter kocht om te restaureren, ging hij overdag op de werf werken om het vak te leren, terwijl hij 's avonds aan zijn eigen botter werkte. Door zijn werk op de werf, dat hij niet al te lang vol kon houden, leerde hij hoe de Spakenburger vissers te werk gingen. Hij zeilde af en toe ook mee. In 1965 vertrok Peter met zijn botter uit Spakenburg, zijn tweede woonplaats, en ging naar Hoorn.

Bouwgeschiedenis van de botter

Op 10 december 1998 komt er wederom een boek uit van de hand van Peter Dorleijn. Het boek wordt aangekondigd als `De Kroon op het werk van Peter Dorleijn'. De titel 'De bouwgeschiedenis van De Botter' dekt de lading volledig. Via opgetekende verhalen van oud-vissers, botterbouwers en ooggetuigen leert Peter ons de geschiedenis van de botter. Volgens Peter Dorleijn is de serie boeken `Van gaand en staand want' compleet. Volgens ons is dat nu pas het geval, na dit nieuwe boek `De bouwgeschiedenis van de botter'.

pdf SdZ 1998 nr09 november - Peter Dorleijn: Schilder der Zeilvaart

Terug naar vorige pagina