2012-1: Ouder Zeilend Hout digitaal en in boekvorm

Spiegel der Zeilvaart februari 2012 nummer 1

Dit is de pakkende naam die Gerard ten Cate aan zijn pas verschenen boek heeft gegeven. Een foto met daarop het Friese jacht de 'Zwaluw' en een notitie uit 1911 waren voor hem de aanleiding om een zoektocht te beginnen naar ronde jachten op het Paterswoldsemeer. Met de studies van de heren Huitema en Vermeer, uitgegeven als monografie van de SSRP en het boek "Het Friese Jacht" als beginpunt, is het uiteindelijk een hele klus geworden. In 2009 werd Gerard gevraagd of hij informatie had over de geschiedenis van de Vereniging Watersport de Twee Provinciën die in 2011 haar 100 jarig bestaan zou vieren. Al met al werd het een hele studie en is er veel aanvullende informatie over bijvoorbeeld de Friese jachten de 'Prinses Juliana', de 'Froukje', de 'Stânfries', de 'Argo', de 'Poseidon', de 'Nelly', de 'Aeolus', de 'Johanna' en de tjotter de 'Vrijheid' gevonden. Alexander de Vos, Pier Piersma en Robin van Son hebben geholpen bij de zoektochten.

Ook foto- en filmmateriaal van eigenaren is gebruikt. Daarnaast is het zeilleven op het Paterswoldsemeer en haar scheepsbouwers Visser en Helder duidelijk in beeld gebracht en beschreven. Gerard heeft alles ook op een DVD gezet en er wordt op dit moment gewerkt aan een boekversie met een mooie harde kaft. Alles in de lijn van de Vermeer boeken, dus zal het boek mooi in uw boekenkast staan.
De SSRP ondersteunt dit initiatief van harte. We mogen het materiaal ook gebruiken om op de website de gegevens aan de betreffende schepen te koppelen en zijn daar erg blij mee. Heeft u interesse voor of wilt u meer weten over dit boek of DVD? Neem dan per mail contact op met Gerard: gerardtencate@planet.nl.

Volgende Spiegel

In de volgende Spiegel gaan we het scheepstype en de gang van zaken rond aanmelding, schouw en inschrijving van een niet veel voorkomend schip beschrijven: De Enterse Zomp 'Regt door Zee' - Categorie C - Plaquettenummer 2154. Dit om meer inzicht te geven in de procedure van toelating van schepen in het Stamboek.

Stichtingsmonografieën

In de Statuten van de SSRP staat een belangrijke bepaling: het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodemjachten, onder meer door het uitgeven van publicaties. De eerste grote publicatie is het boek Ronde en Platbodemjachten. Een boek onder redactie van Mr. Dr. T. Huitema, dat sinds 1962 al acht herdrukken beleefde. Tussen 1977 en 1990 verscheen een reeks artikelen, die gebundeld werden in twee ringbanden, in totaal 465 pagina's tekst en illustraties, de zogenaamde Stichtingsmonografieën. Ze werden aan de toenmalige donateurs toegezonden, maar zijn verder niet in de boekhandel verkrijgbaar. Om deze Stichtingsmonografieën voor een breed publiek toegankelijk te maken, zijn ze nu, met een compleet overzicht, opgenomen in het hoofdstuk Publicaties.

pdf SdZ 2012 nr01 februari - Ouder Zeilend Hout digitaal en in boekvorm

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina