2012-4: Beperkingen aan boord

Spiegel der Zeilvaart mei 2012 nummer 4

In de afgelopen twee nummers van de Spiegel der Zeilvaart staan artikelen geschreven door Marianne van der Linden over de beperkingen die leeftijd met zich mee brengen aan boord en hoe daar mee om te gaan. Goede artikelen met hele zinnige tips en handige hulpmiddelen. Ik kom op dit onderwerp terug, omdat er kennelijk bij veel mensen de gedachte leeft dat het Stamboek tal van dit soort hulpmiddelen verbiedt. Je zou dus niet langer in het Stamboek ingeschreven kunnen staan als je je daar aan overgeeft.
In principe is dat waar, maar in de loop van de jaren hebben we een beleid ontwikkeld dat daar heel genuanceerd op reageert. Onze criteria daarover zijn duidelijk. In een aantal gevallen geven we graag een dispensatie aan iemand die zulks nodig heeft om van de door ons gestelde regeltjes omtrent de inrichting van een schip af te wijken. Als voorbeeld kan ik noemen het geval van de 78-jarige mijnheer die altijd met zijn zeeschouw heeft gevaren, maar door zijn leeftijd daar van moest afzien, omdat hij steeds naar voren moest om de zeilen te hijsen.

In een gesprek met hem merkten we dat hij heel graag een rolfok wilde hebben en een geleiding-systeem met stoppers op het roefdak, zodat hij vanuit de kuip zijn vallen kon bedienen. Onze criteria staan dat niet toe. Als trouwe donateur vond hij het ongepast zijn schip zo in te richten en dus was het zelfstandig varen voor hem voor¬taan gedaan. Na enige overwegingen in het bestuur en een goede onderbouwing is het Stam¬boek aan alle wensen van die eigenaar tegemoet gekomen, onder de voorwaarde dat bij verkoop, deze zaken als niet oorspronkelijk en dus in strijd met de criteria worden gekwalificeerd. Een nieuwe eigenaar zal ze dus moeten verwijderen als hij ingeschreven wil blijven.
Hetzelfde heeft gegolden voor een grundelzeiler die gehandicapt raakte en daardoor dreigde niet meer zelfstandig het water op te kunnen. Ook daar hebben we aanpassingen toegestaan die anders niet kunnen.
Er is dus wel degelijk ruimte binnen de strenge eisen van het Stamboek om persoonlijke aanpassingen te realiseren, mits deze om eveneens persoonlijke redenen of omstandigheden nodig zijn. Mooi dat ik vorig jaar op de Oudegaaster Brekken die nestor met zijn schouw, weer alleen zag varen! Heeft u over dit onderwerp vragen op opmerkingen? Neem even contact op met ons secretariaat.
Peter Tolsma, Voorzitter Criterium Commissie

Stamboek cadeau ter gelegenheid van de heropening van het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Tijdens de Stamboek voorjaarsbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum moest de SSRP nog een kleine schuld inlossen. Bij de heropening in 2011 hadden wij het museum een passend cadeau beloofd. Maar die was op dat moment nog niet beschikbaar. Maar tijdens de bijeenkomst in het museum kon voorzitter Koos van den Heuvel conservator Elisabeth Spits een prachtige Stamboekwimpel, gemaakt door Samera Mahmoud, overhandigen. Het Scheepvaartmuseum heeft een collectie bijzondere scheepsvlaggen en wimpels, waarin een wimpel van het Stamboek zeker zal passen. Als voorbeeld diende een wimpel die in 1956 is gemaakt:
In de monografieën van het Stamboek is het volgende te lezen over de wimpels: "...1956.... Het bestuur stelde wisselprijzen ter beschikking voor het hardzeilen dat door de Westeinder Zeilverenigingen en de KZV Oostergoo werd georganiseerd. In beide gevallen was het een door Mejuffrouw Anne Porie te Oudebildtzijl geborduurde wimpel, versierd met pauwmotief: Het is wellicht aardig daaraan toe te voegen dat bij Oostergoo deze wimpel voor het eerst werd gewonnen door postbode Van der Schaaf in de klasse der G.W.S.-schouwen, en bij de WZW door Ir. der Weduwen met de boeier Njord.....".

W.H. de Vosprijs 2012 toegekend aan de Regionale Stichting Enterse Zomp

Tijdens de bijeenkomst werd de W.H. de Vosprijs 2012 uitgereikt aan de vertegenwoordiger van de Stichting, de heer Gerrit Harbers. Dit omdat het bestuur zich vanaf 1983 bijzonder ingespannen heeft om de geschiedenis van de Enterse zomp onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dat heeft in Enter geleid tot het bouwen van een nieuwe zomp naar voorbeeld van een (gelukkig nog) bestaande tekening die nu al weer 25 jaar in de vaart is. In 2011 heeft dat uiteindelijk geresulteerd in de opening van een compleet nieuw bezoekerscentrum annex werf, waarop in eigen beheer nogmaals een nieuwe zomp te water is gelaten.

Van Waningprijs 2012 toegekend aan Stamboekbeheerder Jan Eissens

Traditioneel wordt ook de van Waningprijs uitgereikt. Dit jaar werd deze uitgereikt aan Jan Eissens voor zijn inzet als bestuurslid van de SSRP en aansluitend - als opvolger van Tom Vos - als (huidig) Stamboekbeheerder van de Stichting. Dit was een complete verrassing.

pdf SdZ 2012 nr04 mei - Beperkingen aan boord

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina