2013-4: Prijzen voorjaar 2013

Spiegel der Zeilvaart mei 2013 nummer 4

W.H. de Vosprijs 2013 toegekend aan Peter Tolsma

Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de SSRP in het Fries Scheepvaartmuseum werd de W.H. de Vosprijs 2013 uitgereikt aan Peter Tolsma. Dit omdat hij zich vanaf 1997 op allerlei gebieden enorm heeft ingezet voor Stichting en Stamboek. Al een aantal jaren is hij voorzitter van de Cri­terium Commissie en in die rol heeft hij er de laatste jaren mede voor gezorgd dat alle rumoer rond de bouw van en het wedstrijdvaren met grote Lemsteraken in een rustiger vaarwater is gekomen. De prijs wordt aan Peter uitgereikt omdat hij door al zijn werk binnen het bestuur van de Stichting, met zijn publicaties en als voorzitter van de Criterium Commissie een bijdrage van niet te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek. Het bestuur is hem zeer erkentelijk en wil op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek benadrukken

Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)
Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)

Van Waningprijs 2013 toegekend aan onderzoeker en schrijver Dirk Huizinga

Traditioneel wordt tijdens de Voorjaarsbijeenkomst de Van Waningprijs uitgereikt. De Van Waningprijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons ere-bestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord. Dit jaar werd deze uitgereikt aan Dirk Huizinga voor de vele publicaties die hij sinds 2004 heeft geschreven. Deze biedt hij tevens kosteloos aan op een eigentijdse manier, als document via het internet. Maar ook bestaat de mogelijkheid er een digitaal gedrukt boek van te bestellen. Daarnaast heeft hij aangegeven graag behulpzaam te willen zijn bij één van de belangrijkste doelstellingen van de SSRP, namelijk het publiceren over onze Ronde en Platbodem jachten. Hij levert met dit alles een niet te onderschatten bijdrage aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is.
 

Lemsteraak bestaat niet

Onder die titel heeft Dirk Huizinga een hoofdstuk toegevoegd aan zijn laatste boek "Lemsteraken voor de recreatie". Lemsteraken staan de laatste jaren om allerlei redenen volop in de belangstelling. De laatste nieuwbouwschepen waren en zijn nog steeds volop onderwerp van gesprek, maar ook de geschiedenis van de ontwikkeling van het scheepstype wordt gelukkig niet uit het oog verloren. In het boek `De Lemsteraak', waaraan Dirk ook heeft meegewerkt, wordt daaraan uitgebreid aandacht besteed, maar in het genoemde hoofdstuk in zijn eigen boek gaat Dirk er nog veel dieper op in. Zeer lezenswaardig!

De SSRP heeft nu een echt nieuwe website

Na ons gedwongen vertrek bij de oude provider eind 2012, heeft de SSRP een 'tijdelijke' website gelanceerd. Deze is nu vervangen door een definitieve, met daarin ook verwerkt (wat presentatie betreft), een volledig vernieuwde en bijgewerkte schepenlijst. Omdat de Spiegel der Zeilvaart een belangrijke 'speler' is in ons netwerk besteden we daaraan natuurlijk ook de nodige aandacht.
We presenteren bijvoorbeeld een maandelijks bijgewerkte index, waarin u op diverse trefwoorden terug kunt vinden, wanneer bepaalde artikelen zijn gepubliceerd vanaf het eerste nummer in 1977. Zo weten we bijvoorbeeld dat onder 640 artikelen de naam van Wim de Bruijn vermeld staat. Dit nog los van alle artikelen waaraan hij heeft meegewerkt en waarbij zijn naam niet staat genoemd! Nu Wim het stokje heeft overgedragen aan zijn opvolger, maar heeft aangegeven te willen blijven schrijven, willen we Wim bedanken voor alle prachtige artikelen als hoofdredacteur. We hopen nog vaak spannende artikelen van zijn hand te lezen!

pdf SdZ 2013 nr04 mei - Het Stamboek in het voorjaar van 2013

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina