2014-1: Boeiende discussies

Spiegel der Zeilvaart februari 2014 nummer 1

De Criterium Commissie onder voorzitterschap van Peter Tolsma, is een commissie, die voor de eigenaren van de schepen het meest zichtbaar is door de belangrijke besluiten die ze neemt. Maar achter de schermen wordt veel onderzoek gedaan en overleg gepleegd om tot goede besluit¬vorming te komen. De Criteria moeten strak worden bewaakt, maar daarbij mogen allerlei ontwikkelingen die zich in de scheepsbouw- en scheepsrestauratiewereld voordoen niet uit het oog worden verloren. Zoals u op onze website kunt zien worden er regelmatig kleine of grotere wijzigingen in deze Criteria aangebracht. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de grote club van uitstekende professionals die de SSRP als "tegenspeler" heeft, terwijl de SSRP drijft op een grote groep zeer enthousiaste amateurs. Niets mis mee, maar het levert regelmatig boeiende discussies op. De afgelopen tijd heeft de commissie weer een groot aantal onderwerpen bij de kop gehad. Naast een paar kleinere, logische aanpassingen, die aan het bestuur werden voorgesteld, kwamen ook onderwerpen als ankers (wie voert er echt zichtbaar een Stok- of Dreganker?), en nu ook spudpalen voor plezierjachten (vroeger werden ook kleinere jachten aan een paar stok¬ken in de grond vastgelegd ....), schouwen, meetbrieven en nog een aantal andere interessante onderwerpen aan bod. Een hele bijzondere was een "nieuw" scheepstype, een Poly-Punter. Maar daarbij fronsen de wenkbrauwen zich wel. In de volgende Spiegels komen we uitgebreid terug op allerlei afspraken over, en ontwikkelingen van datgene waar de SSRP voor staat.

Scheeptimmerwerf Peter Schouten 30 jaar

De Scheepstimmerwerf van Peter Schouten is een traditionele werf, gevestigd in het plassengebied van Kortenhoef. Peter's voorliefde voor houten schepen en traditionele bouwwijzen maakte dat hij in 1983 een eigen werf startte, naast die van de alom bekende Piet Dekker. De twee mannen hebben dan ook jaren op veel fronten samengewerkt. In 2013 bestond de werf 30 jaar en dat wilden Peter en z'n vrouw niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze vierden het jubileum met een Open Dag waarop vele vrienden en beken¬den een kijkje namen bij een drietal nieuwgebouwde Wantij's en diverse gerestaureerde schepen voor de wal. In zijn keurig opgeruimde, authentieke werkplaats was het een komen en gaan van veel oude bekenden uit de wereld van de Bruine Vloot. Tussen de scheepjes, blokken, zeilen, historische beelden en andere nautische zaken werden veel herinneringen opgehaald door eigenaren en gasten, die vanaf de start van de werf of soms al daarvoor een relatie met Peter hadden. Boeiend en waardevol voor het Stamboek om ook bij deze Open Dag aanwezig te zijn

Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)
Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)

Bijzondere Publicaties

Naast nieuwe boeken verschijnen er zo nu en dan in tijdschriften of gewoon los, hele mooie publicaties. In overleg met de schrijvers mogen wij deze vaak ook op onze website aanbieden. Kijkt u in het hoofdstuk Publicaties maar eens bij Schepen en Verhalen. Daarnaast zijn vele andere onderwerpen zeker zo interessant om eens te bekijken.

In Memoriam Joop Krist

Hoewel hij een zeer geslaagd zakenman was, besloot Joop Krist om charterschipper te worden voor een scheepseigenaar uit Heerenveen, zo rolde hij in het platbodemwereldje. Aanvankelijk samen met Jelle Couperus, en later met Rinco Roos bemande hij daarna de Lolke Lantinga-boeier 'Catharina' voor de gelijknamige stichting. De daarbij getoonde hartelijkheid en gastvrijheid beperkten zich niet alleen tot de gasten aan boord, maar werd ook ervaren door platbodemeigenaren, die langszij kwamen. De gasten kwamen echter altijd op de eerste plaats; de voorzichtigheid bij het varen, de keuze van de route en de keuze van het vaarwater lieten dat zien. Hij was een goed voorbeeld van een professionele schipper. Dat het varen met zijn eigen boot er daardoor vaak bij inschoot nam hij op de koop toe. Joop was een groot ambassadeur voor de SSRP en de Friese Reünie en zorgde ervoor dat mensen hun schepen inschreven en actief betrokken bleven. De steun die we dankzij hem kregen bij het uitbrengen van het boeierboek, was mede bepalend voor de uitgave ervan. We danken Joop voor alles wat hij voor de SSRP heeft gedaan en betekend en moeten hem thans een laatste vaarwel toewensen.
Peter Tolsma

pdf SdZ februari 2017 nummer 1 - Boeiende discussies

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina