2014-10: Vergeten Plakboeken op zolder

Spiegel der Zeilvaart december 2014 nummer 10

Dat er nog altijd bijzondere informatie over allerlei Ronde en Platbodemschepen, en de wereld daaromheen, tevoorschijn komt, mer-ken wij regelmatig. Soms gaat het over schepen die wij nog niet kennen, scheepstypen waarvan maar enkele exemplaren bekend zijn, maar ook over betrokkenen, kenners die op één of andere manier betrokken zijn geraakt. Veel van deze informatie is in de loop der jaren opgeborgen in plakboeken, die vaak door verhuizingen boven water komen. Soms warden ze weggegooid, maar gelukkig krijgt het Stamboek regelmatig een mailtje van iemand die de waarde herkent. Van de zoon van J. Wiersma uit Leeuwarden kregen we een bericht met de opmerking dat zijn vader heel erg betrokken was geweest bij het Friese ronde en platbodemgebeuren. Hij heeft meerdere schepen gerestaureerd, maar ook anderen daarbij geholpen. Bij Berend de Jong in Heeg was hij betrokken bij de bouw van de boeier 'Boreas', nu alweer ruim 50 jaar geleden. Dat alles had hij keurig gedocumenteerd in diverse plakboeken, vergezeld van kranten- en andere knipsels uit die tijd. De begintijd van het Stamboek dus. Ook heeft hij met meerdere 'grootheden' uit die tijd gecorrespondeerd. We moeten het allemaal nog nauwkeurig bekijken, maar er komt weer heel veel waardevolle informatie beschikbaar voor ons archief en dus ook voor iedereen toegankelijk op de website!

Het Beurtscheepje Stânfries

Het beurtscheepje Stânfries is de afgelopen maanden vaak onderwerp van gesprek geweest. Het begon met een vraag van Karin van de Heijden, kleindochter van de oud-eigenaar (in de jaren '60) S.l. de Vries. Dat resulteerde in een uitgebreide correspondentie over twee beurtschepen uit Het Heidenschap bij Workum. In het Stamboek werd daarbij nog een derde genoemd, wat achteraf niet waar blijkt te zijn. Peter Tolsma heeft zich er in verdiept en bij toeval zijn we de Stânfries weer op het spoor gekomen en hebben we die ook bekeken. Binnenkort is het schip weer 'actief' in het Stamboek! Van zijn belevenissen met de Stânfries heeft de heer De Vries vanaf 1953 een uitvoerig dagboek bijgehouden. Alle zomervakanties met familie op het schip staan beschreven. Prachtige tijdsbeelden, van schepen, mensen, maar ook de beginjaren van het Stamboek. Het is ons door Karin ter beschikking gesteld en ze heeft ons nog meer beloofd!

'Scheepswerf' - Uit het schetsboek van J. Wiersma
'Scheepswerf' - Uit het schetsboek van J. Wiersma

Joop Idsinga uit Bolsward

Joop Idsinga werd brandstoffenhandelaar en scheepsbouwer. Eerst privé naast z'n gewone werk en later professioneel met de werf "De Nieuwe Kielkade". Hij komt ter sprake in een mail van Tom van Zutphen. Die kocht heel jong al, samen met zijn broer, het Fries jacht 'Idse' (stamboeknr. 772) van Joop. Een mooi verhaal dat vergezeld ging met heel veel extra informatie over het schip en Joop zelf. Vervolgens kregen we een telefoontje over het Fries jacht 'Eineraai' dat door Eeltje Kuperus in Makkum is gebouwd. Bij het schouwen van dit jacht, blijkt de eigenaar ook nog in het bezit te zijn van een ander scheepje van Joop Idsinga. Dat gaan we nog nader bekijken. Maar het toeval wil dat we bij de schouw ook in contact kwamen met de 'onbekende' eigenaar van de eerder genoemde 'Stânfries'. Dus ook dat verhaal kon z'n vervolg krijgen!

Rondom de (later) Koninklijke Dordtsche Roei- & Zeilvereeniging

Er zijn mensen die al vroeg inzagen dat het vastleggen van waarnemingen, zeker later, van onschatbare waarde kan zijn. Mr. Adolph Blussé van Oud-Alblas was zo iemand. ln zijn 'varend' leven had hij rond Dordrecht veel fraaie jachten, waaronder natuurlijk ook diverse Ronde en Platbodemjachten gezien. Zijn overzicht hebben we van z'n zoons gekregen en gebruiken we nu regelmatig bij het beantwoorden van de vele vragen die we nog hebben.
Alles kunt u uitgebreider nalezen op onze website, maar kijk ondertussen ook eens op zolder...

pdf SdZ 2014 nr10 december - Vergeten plakboeken op zolder

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina