Brandsma - Franeker/Rohel

Hellingboeken en Bestekken van de hellingen van Brandsma in Franeker en Rohel

De werf van de familie Brandsma in Rohel bestaat sinds 1898. Ze hielden ondanks de algemene overgang naar de ijzer en staalbouw vast aan de bouw en reparatie van houten bedrijfsvaartuigen. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het accent langzaam verlegd van beroepsvaartuig naar pleziervaartuig. 

Franeker

Rients Brandsma Froukje van der Zee (*20-08-1843 te Franeker - †1917 te Franeker) begon in 1872 een eigen houtwerf aan een uitloper van de Doanjumer Feart (Dongjumervaart) in de noordelijke stadsgracht, vlakbij het centrum van Franeker.De bestaande werf die Rients Brandsma in 1872 overnam had drie reparatielangshellingen van 12, 16 en 22 m. Brandsma bouwde zijn schepen ‘op het oog’, tekeningen uit zijn tijd zijn niet bekend. Hij gebruikte ‘mallen en proevers’, die waren gemaakt naar de vorm van stevens, berghouten, roer en zwaarden van eerder gebouwde schepen. Als die hem mooi of goed van model leken werden ze gebruikt. ‘s Zomers werden er hoofdzakelijk houten schepen gerepareerd en ’s winters werden nieuwe kleine Friese tjalken en schuitjes (skûtsjes) gebouwd.

Archief van de werven van Brandsma in Franeker en Rohel

Het bestekboekje bevat alleen houtbouw van beide werven en komt uit de privé collectie van de familie Brandsma. In het Fries Scheepvaart Museum te Sneek worden nog veel tekeningen bewaard uit de 'ijzer'tijd van de werf in Franeker.

Toelichting Bein Brandsma

Met onderstaande twee bladzijden (68-69) is het oudste deel van het boekje compleet. Mijn grootvader Jan heeft maar enkele scheepjes beschreven. Als laatste de Friese vissersboten. Hierna komen een aantal lege pagina's die mijn vader niet wilde vullen. En als laatste nog een paar beschrijvingen van boten die ik samen met mijn vader heb gebouwd in de zestiger en zeventiger jaren.

Het meeste is toe te schrijven aan de werf in Franeker. De werf van mijn overgrootvader Rients en zijn zonen. Mijn grootvader Jan heeft maar enkele scheepjes beschreven. Als laatste de Friese vissersboten. Hierna komen een aantal lege pagina's die mijn vader niet wilde vullen. En als laatste nog een paar beschrijvingen van boten die ik samen met mijn vader heb gebouwd in de zestiger en zeventiger jaren.
Bestekboekje eigendom van Bein Brandsma / Rohel
Bestekken allemaal van de werf in Franeker - periode 1875 - 1897

Blz type voor datum
3 potschip Klaasje Mulder 1875
4,5,6 schip Jan Broers  
7,8 schip W Veldman 1874
9,10 schip B J Kuipers  
11 schuitje F Struiksma  
12,13 schuitje J F de Groot  
14 veerschip F J Hofman  
15,16a schip Jacobs de Vries  
16b vaartuig Andries Zielstra, Heeg  
17,18 scheepje Age de Jong, Ried  
19 schuitje Hofstra, Grouw  
20,21 schip J Huisman, Workum  
22,23,24,25,27 schip J Bijlsma 1894
28, 29, 30 schip Rversma 1892
31 schip Douwma
32,33a snik Zwart 1894
33b snik Hijma 1890
34,35a veerschip Oudedijk, St. Anna  
35b kleipraam Jelinga  
36, 37c snik Minnerstga  
37a haringboot Hei Jeppes 1884-5
37b haringboot Simon en Pieter Visser 1882
38, 39a snik Minnersga 1888
39b roeischouw    
40 dood kist    
41,42,43,44 snik   1895
45,46,47,48 schippersboot   1897
49 kleipraam   1897
50 schip weduwe Westra  
51 rone praampje   1898
52,53,54 schip Jan de Bruin, Augustinusga  
55 praam   1899
56 schip Jan Zwerver  
57,58,59,60,61 schip Joh. Deelstra  
62 praam   1902
63 praampje naar Menaldum 1903
64,65,66,67 scheepje Pop van der Veen 1907
68 friese vissersboot   1920
69 friese boot op de wal gemeten 1925
Terug naar vorige pagina