Boek 2 periode 1914-1956

De werf van De Boer te Lemmer was vooral bekend geworden door de Lemsteraken die er gebouwd waren. Pier Klazes en de Gebr. De Boer bouwden ongeveer 250 Lemsteraken, aanvankelijk van hout, later vanaf 1900 van ijzer. Al snel kwam de gegoede burgerij er achter dat de Lemsteraak prima geschikt was als plezierjacht. Vanaf begin 1900 zijn deze schepen dus van staal gebouwd, met een grote open kuip, zodat ermee gewerkt (gevist) kon worden. Later zijn ze gebouwd met een grote kajuit (roef) erop voor particulier gebruik. Originele werf en bestekboeken zijn niet bewaard gebleven. De hier gegeven informatie komt uit kopie boeken. Deze kopie boeken liggen bij Tresoar, Leeuwarden en de Oudheidkamer te Lemmer.

Archief van de werf van de Gebr. de Boer in Lemmer

Boek 2 periode 1914-1956

Registers met aantekeningen van de calculatie der kosten van de bouw van schepen, met voorin een lijst van scheepstypen en namen van opdrachtgevers. Deel 2.

Downloads

Het Archief wat wij kunnen presenteren bestaat uit 6 boeken

Boek 1 periode 1904-1914

Boek 2 periode 1914-1959 (deze pagina)

Boek 3 periode 1900-1936

Boek 4 periode 1924-1938 zwaard + roer

Zakboekje 5 periode 1915-1931

Boek 6 periode 1909-1914, 1928, 1929

Terug naar vorige pagina