Gebr. de Boer - Lemmer

Hellingboeken en Bestekken van Gebr. de Boer - Lemmer

De werf van De Boer te Lemmer was vooral bekend geworden door de Lemsteraken die er gebouwd waren. Pier Klazes en de Gebr. De Boer bouwden ongeveer 250 Lemsteraken, aanvankelijk van hout, later vanaf 1900 van ijzer. Al snel kwam de gegoede burgerij er achter dat de Lemsteraak prima geschikt was als plezierjacht. Vanaf begin 1900 zijn deze schepen dus van staal gebouwd, met een grote open kuip, zodat ermee gewerkt (gevist) kon worden. Later zijn ze gebouwd met een grote kajuit (roef) erop voor particulier gebruik.

Daarnaast zijn op deze werf aan de Lemster Rien nog tal van andere schepen gebouwd. Vanaf 1901 zijn vele klippers, spitsen, sleepkasten, pramen, vletten, punters en natuurlijk visaken en mosselaken gebouwd. Bij de Scheepsmetingsdienst staan ook o.a. zes roefschepen als ‘Lemster fabricaat’ genoteerd, uit de periode 1901-1906. Elk jaar in deze periode kwam er één skûtsje van de helling. De grootste opdracht die werd uitgevoerd was waarschijnlijk een 32 m lange driemast motorschoener voor de Zeevaartmij Groningen, die in december 1918 voor fl. 685.500,- werd afgeleverd. In 1960 gleed de laatste Lemsteraak van de helling. De ‘Vrouwe Hendrika’ die als bouwnummer 774 van de helling gleed, was 11,50x2,80 m en kreeg 80 m2 zeil en een 51 pk motor. Dit schip moest een halve ton kosten wat voor dit fraaie schip graag werd neergeteld.

Archief van de werf van de Gebr. de Boer in Lemmer

Originele werf en bestekboeken zijn niet bewaard gebleven. De hier gegeven informatie komt uit kopie boeken. Deze kopie boeken liggen bij Tresoar, Leeuwarden en de Oudheidkamer te Lemmer.

Terug naar vorige pagina