Boek 6 periode 1909-1914, 1928, 1929

De werf van De Boer te Lemmer was vooral bekend geworden door de Lemsteraken die er gebouwd waren. Pier Klazes en de Gebr. De Boer bouwden ongeveer 250 Lemsteraken, aanvankelijk van hout, later vanaf 1900 van ijzer. Al snel kwam de gegoede burgerij er achter dat de Lemsteraak prima geschikt was als plezierjacht. Vanaf begin 1900 zijn deze schepen dus van staal gebouwd, met een grote open kuip, zodat ermee gewerkt (gevist) kon worden. Later zijn ze gebouwd met een grote kajuit (roef) erop voor particulier gebruik. Originele werf en bestekboeken zijn niet bewaard gebleven. De hier gegeven informatie komt uit kopie boeken. Deze kopie boeken liggen bij Tresoar, Leeuwarden en de Oudheidkamer te Lemmer.