De Jonge Pieter

De Jonge Pieter Onder handen

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "Tjotters en Boatsjes" over de tjotter 'De Jonge Pieter':
Dat deze grote tjotter (fjouweracht) volgens het Nederlandsch Jachtregister zou zijn gebouwd in 1867 vonden wij bevestigd in een artikel in het tijdschrift "De Watersport" van de hand van de destijds vooraanstaande Sneeker watersporter, Hylke van der Zee, een oomzegger van Eeltje Holtrop van der Zee

Nieuwe eigenaar gezocht - Te koop

Voor dit schip wordt een nieuwe eigenaar gezocht.
Voor informatie: e-mail Rene@dewoude.net.

In de tweede jaargang (1913) van dit tijdschrift deelt hij de volgende bijzonderheden over deze tjotter mee:
... Het scheepje is 46 jaar oud, lang 4,80 M, breed 2,30 M; 't heeft nieuw gekost f 450,- met een stel zeilen het is voor 6 jaar van eigenaar verwisseld. Voor dien tijd was er nog bijna niet aan getimmerd, roer en zwaarden, alles was nog van zijn jeugd. Het scheepje wordt wel terdege gebruikt, daar het gewoonlijk het seizoen opent, soms als er nog ijs in het water is, en het laatst, is dat het sluit. Met genoemde tjotter zijn 130 eerste en tweede prijzen gewonnen .....
De mededeling betreffende de ouderdom (46 jaar oud in 1913) stemt overeen met het bouwjaar 1867.

Het onderwaterschip is in 2000 gerestaureerd door Pier Piersma in Heeg. De 'De Jonge Pieter' is sinds 2008 in eigendom van R.J.M. Hoogland uit De Woude. De tjotter heeft sindsdien op een trailer in een loods gelegen. De tjotter ziet er qua vorm en toebehoren goed uit. Voor een tewaterlating heeft het wel de nodige aandacht nodig.

Eigenschappen

Plaquette nummer:135 Zeil nummer:
Categorie:R Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1867 Ontwerper:S.C. Nijdam
Werf:S.C. Nijdam Werf plaats:(Zomerrak) Sneek
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:5,04 m Breedte berghout:2,28 m
Diepgang:0,45 m Masthoogte water:8,40 m
Oppervlakte grootzeil:14,40 m2 Oppervlakte fok:9,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:23,40 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1867 – 1900 R. Vrolijk, Sneek ( De Jonge Pieter)
1900 – 1907 P. Vrolijk, Sneek ( De Jonge Pieter)
1907 – 1914 F. Vrolijk, Sneek ( De Jonge Pieter)
1914 – 1917 K. Vrolijk, Sneek ( De Jonge Pieter)
1917 – 1921 W. de Hoop, Rotterdam ( De Jonge Pieter)
1921 – 1926 J.A.M. Lem, Amstelveen ( De Jonge Pieter)
1926 – 1933 F. Lem, Amsterdam ( Annie)
1933 – 1952 H. (of K.) Westra, Amsterdam ( Vrijbuiter)
1952 – 1963 Jan Lunenburg, Aalsmeer ( Doornroosje)
1963 – 1969 L.Th.V. Meerman, Amsterdam ( Doornroosje)
1969 – 1979 H. Burger, Winterswijk ( Vrijbuiter)
1979 – 1986 L. Burger-Sluyter, Winterswijk ( Vrijbuiter)
1986 – 1992 Durk Keegstra, Koudum ( Vrijbuiter)
1992 – 1998 E.C. van de Beek, Leeuwarden ( Vrijbuiter / Nemo)
1998 – 2005 A. van der Waal en A.F. van der Sluis, Oosterhout ( Nemo / de Jonge Pieter)
2005 – 2008 A. van der Waal, Oosterhout ( De Jonge Pieter)
2008 – Nu (laatst bekend) R.J.M. Hoogland, De Woude ( De Jonge Pieter)

Geschiedenis

1875

1875

1875: Werf van Sijbe Cornelis Nijdam rond 1875 aan het Zomerrak te Sneek

1894

1894

1894: De Boeier 'Bever' (plaq. 177) en tjotter 'De Jonge Pieter' met de fabriek van Stam op de achtergrond

Foto van voor 1894 ( toen brandde nl. de fabriek van Stam op de achtergrond af ) met De Bever met de familie Wouda en De Jonge Pieter met de familie Vrolijk. Het roer en de lijnen van het schip geven volgens Vermeer eenduidig aan, dat het mijn tjotter is.
Foto van voor 1894 ( toen brandde nl. de fabriek van Stam op de achtergrond af ) met De Bever met de familie Wouda en De Jonge Pieter met de familie Vrolijk. Het roer en de lijnen van het schip geven volgens Vermeer eenduidig aan, dat het mijn tjotter is.

1900

1900

1900: Foto onder zeil

1925

1965

1965

1965: De 'Doornroosje' tentoongesteld op de Hiswa

Voor de liefhebbers van het ronde en platbodemvaartuig viel er op deze Hiswa-tentoonstelling kwantitatief minder te bewonderen dan op de vorige. Kwalitatief hebben zij echter hun hart kunnen ophalen aan het gerestaureerde magnifieke tjottertje, dat op de Verbondsstand stond. Dit in 1880 door E. H. van der Zee (Eeltsjebaas) te Joure gebouwde scheepje werd in 1963 in verregaande staat van verwaarlozing aangetroffen te Aalsmeer. De tegenwoordige eigenaar liet het in de winter van 1964/65 zorgvuldig herstellen (wij geloven niet, dat er buiten de zwaarden en wat beslag veel oorspronkelijks meer aanzit) door J.H. van Klink te Leimuiden. Het is opgenomen in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten onder nr. 135 en draagt de - na de lange slaap wel zeer toepasselijke - naam Doornroosje. Helaas kan de prins, die haar wakker kuste, niet van haar genieten, aangezien hij op voorschrift van zijn arts geruime tijd niet zal mogen varen.

1965

1965: Voor en na de restauratie in 1965 door Jan H. van Klink in Leimuiden

De tjotter ligt hier (voor 1965) achtergelaten door Jan Lunenburg (mede-schrijver boek Ronde en Platbodems) in een smalle sloot bij Aalsmeer. Hij had eerder in de jaren-50 op de tjotter "gewoond", maar kreeg later de beschikking over een vissershuisje op een eiland in de Westeinderplassen.

Na de restauratie in 1965
Na de restauratie in 1965

1997

1997

1997: 'De Jonge Pieter' in het boek "Tjotters en Boatsjes" van Dr. Ir. J. Vermeer

De tjotter "De Jonge Pieter" werd gebouwd in opdracht van de Sneeker zeem-lederfabrikant Rein Vrolijk. Deze moet een fervente wedstrijdzeiler geweest zijn; vanaf het jaar 1867 komen wij hem gedurende een periode van meer dan 30 jaar praktisch onafgebroken tegen als deelnemer aan de wedstrijden van Sneeker Hardzeildag. Ook het verslagenboek van de Zeilvereeniging "Oostergoo" vermeldt hem vele achtereenvolgende jaren als deelnemer.
Na zijn dood in 1900 komt "De Jonge Pieter" eerst enige jaren in handen van zijn zoon Pieter, die haar omstreeks 1907 overdoet aan zijn oom Frans (jongste broer van Rein). Zowel Pieter als Frans Vrolijk zetten de wedstrijdtraditie voort'. Na het overlijden van laatstgenoemde in 1914 is "De Jonge Pieter" nog enkele jaren in handen van diens zoon Klaas Vrolijk, die wij tot het jaar 1917 nog als deelnemer aan wedstrijden te Sneek en Langweer aantroffen. Al met al heeft "De Jonge Pieter" bijna zonder onderbreking gedurende een periode van vijftig jaar aan zeilwedstrijden in Friesland deelgenomen en bij een aantal van 4 of 5 zeilwedstrijden per jaar lijkt het niet onmogelijk in zo'n tijdsbestek het genoemde aantal van 130 prijzen te verzamelen. 
Wanneer Klaas Vrolijk "De Jonge Pieter" heeft verkocht weten we niet precies. Feit is, dat hij in 1917 voor het laatst als eigenaar wordt vermeld in het clubboekje van de Sneeker Zeilclub.

Na de "periode Vrolijk"

In 1920 vinden wij "De Jonge Pieter" terug in Rotterdam. Zij blijkt dan eigendom te zijn van W. de Hoop, die in dat jaar met haar uitkomt in de zeilwedstrijden van de Zeilvereeniging "Kralingen" en in 1921 in een onderlinge wedstrijd van de Rotterdamsche Zeilvereeniging op de Kralingse Plas. Nog in hetzelfde jaar verruilt De Hoop zich (oude) tjotter voor een nieuw Fries jacht, de "Henriëtte", gebouwd door de firma G.S. van der Werf te Britswert. "De Jonge Pieter" belandt daarna in Amsterdam. In het Nederlandsch Jachtregister van 1925 vinden we als eigenaar genoteerd J.A.M. Lem. Weliswaar staat als bouwer Nijdam in Sneek vermeld, waarvan we hiervoor reeds hebben geconstateerd dat dit niet juist kan zijn, het bouwjaar 1867 is wel correct. Dit is trouwens de laatste vermelding van deze in haar tijd beroemde tjotter, die wij konden vinden.
Wat er daarna van haar geworden is weten wij niet. Op bijgaande foto uit 1920 is te zien dat in de kop van het brede roer van "De Jonge Pieter" twee gekruiste acanthustakken waren uitgesneden.

2000

2000

2000: Foto's

2019

2019

2019: Foto's

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht